พฤศจิกายน 28, 2022

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 480501 ถึง 480600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 480501 ถึง 480600 (Four hundred eighty thousand five hundred and one to Four hundred eighty thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
480501 Four hundred eighty thousand five hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
480502 Four hundred eighty thousand five hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สอง
480503 Four hundred eighty thousand five hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม
480504 Four hundred eighty thousand five hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่
480505 Four hundred eighty thousand five hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า
480506 Four hundred eighty thousand five hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก
480507 Four hundred eighty thousand five hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด
480508 Four hundred eighty thousand five hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด
480509 Four hundred eighty thousand five hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า
480510 Four hundred eighty thousand five hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ
480511 Four hundred eighty thousand five hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
480512 Four hundred eighty thousand five hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
480513 Four hundred eighty thousand five hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
480514 Four hundred eighty thousand five hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
480515 Four hundred eighty thousand five hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
480516 Four hundred eighty thousand five hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
480517 Four hundred eighty thousand five hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
480518 Four hundred eighty thousand five hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
480519 Four hundred eighty thousand five hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
480520 Four hundred eighty thousand five hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
480521 Four hundred eighty thousand five hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
480522 Four hundred eighty thousand five hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
480523 Four hundred eighty thousand five hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
480524 Four hundred eighty thousand five hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
480525 Four hundred eighty thousand five hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
480526 Four hundred eighty thousand five hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
480527 Four hundred eighty thousand five hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
480528 Four hundred eighty thousand five hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
480529 Four hundred eighty thousand five hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
480530 Four hundred eighty thousand five hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
480531 Four hundred eighty thousand five hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
480532 Four hundred eighty thousand five hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
480533 Four hundred eighty thousand five hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
480534 Four hundred eighty thousand five hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
480535 Four hundred eighty thousand five hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
480536 Four hundred eighty thousand five hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
480537 Four hundred eighty thousand five hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
480538 Four hundred eighty thousand five hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
480539 Four hundred eighty thousand five hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
480540 Four hundred eighty thousand five hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
480541 Four hundred eighty thousand five hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
480542 Four hundred eighty thousand five hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
480543 Four hundred eighty thousand five hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
480544 Four hundred eighty thousand five hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
480545 Four hundred eighty thousand five hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
480546 Four hundred eighty thousand five hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
480547 Four hundred eighty thousand five hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
480548 Four hundred eighty thousand five hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
480549 Four hundred eighty thousand five hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
480550 Four hundred eighty thousand five hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
480551 Four hundred eighty thousand five hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
480552 Four hundred eighty thousand five hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
480553 Four hundred eighty thousand five hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
480554 Four hundred eighty thousand five hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
480555 Four hundred eighty thousand five hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
480556 Four hundred eighty thousand five hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
480557 Four hundred eighty thousand five hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
480558 Four hundred eighty thousand five hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
480559 Four hundred eighty thousand five hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
480560 Four hundred eighty thousand five hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
480561 Four hundred eighty thousand five hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
480562 Four hundred eighty thousand five hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
480563 Four hundred eighty thousand five hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
480564 Four hundred eighty thousand five hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
480565 Four hundred eighty thousand five hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
480566 Four hundred eighty thousand five hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
480567 Four hundred eighty thousand five hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
480568 Four hundred eighty thousand five hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
480569 Four hundred eighty thousand five hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
480570 Four hundred eighty thousand five hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
480571 Four hundred eighty thousand five hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
480572 Four hundred eighty thousand five hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
480573 Four hundred eighty thousand five hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
480574 Four hundred eighty thousand five hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
480575 Four hundred eighty thousand five hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
480576 Four hundred eighty thousand five hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
480577 Four hundred eighty thousand five hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
480578 Four hundred eighty thousand five hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
480579 Four hundred eighty thousand five hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
480580 Four hundred eighty thousand five hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
480581 Four hundred eighty thousand five hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
480582 Four hundred eighty thousand five hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
480583 Four hundred eighty thousand five hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
480584 Four hundred eighty thousand five hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
480585 Four hundred eighty thousand five hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
480586 Four hundred eighty thousand five hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
480587 Four hundred eighty thousand five hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
480588 Four hundred eighty thousand five hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
480589 Four hundred eighty thousand five hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
480590 Four hundred eighty thousand five hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
480591 Four hundred eighty thousand five hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
480592 Four hundred eighty thousand five hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
480593 Four hundred eighty thousand five hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
480594 Four hundred eighty thousand five hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
480595 Four hundred eighty thousand five hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
480596 Four hundred eighty thousand five hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
480597 Four hundred eighty thousand five hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
480598 Four hundred eighty thousand five hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
480599 Four hundred eighty thousand five hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
480600 Four hundred eighty thousand six hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 480501 ถึง 480600 (Four hundred eighty thousand five hundred and one to Four hundred eighty thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน