วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 480201 ถึง 480300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 480201 ถึง 480300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 480201 ถึง 480300 (Four hundred eighty thousand two hundred and one to Four hundred eighty thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
480201 Four hundred eighty thousand two hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หนึ่ง
480202 Four hundred eighty thousand two hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สอง
480203 Four hundred eighty thousand two hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม
480204 Four hundred eighty thousand two hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่
480205 Four hundred eighty thousand two hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า
480206 Four hundred eighty thousand two hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก
480207 Four hundred eighty thousand two hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด
480208 Four hundred eighty thousand two hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด
480209 Four hundred eighty thousand two hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า
480210 Four hundred eighty thousand two hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ
480211 Four hundred eighty thousand two hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
480212 Four hundred eighty thousand two hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
480213 Four hundred eighty thousand two hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
480214 Four hundred eighty thousand two hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
480215 Four hundred eighty thousand two hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
480216 Four hundred eighty thousand two hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​หก
480217 Four hundred eighty thousand two hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
480218 Four hundred eighty thousand two hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
480219 Four hundred eighty thousand two hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
480220 Four hundred eighty thousand two hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
480221 Four hundred eighty thousand two hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
480222 Four hundred eighty thousand two hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
480223 Four hundred eighty thousand two hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
480224 Four hundred eighty thousand two hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
480225 Four hundred eighty thousand two hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
480226 Four hundred eighty thousand two hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
480227 Four hundred eighty thousand two hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
480228 Four hundred eighty thousand two hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
480229 Four hundred eighty thousand two hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
480230 Four hundred eighty thousand two hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
480231 Four hundred eighty thousand two hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
480232 Four hundred eighty thousand two hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
480233 Four hundred eighty thousand two hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
480234 Four hundred eighty thousand two hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
480235 Four hundred eighty thousand two hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
480236 Four hundred eighty thousand two hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
480237 Four hundred eighty thousand two hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
480238 Four hundred eighty thousand two hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
480239 Four hundred eighty thousand two hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
480240 Four hundred eighty thousand two hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
480241 Four hundred eighty thousand two hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
480242 Four hundred eighty thousand two hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
480243 Four hundred eighty thousand two hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
480244 Four hundred eighty thousand two hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
480245 Four hundred eighty thousand two hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
480246 Four hundred eighty thousand two hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
480247 Four hundred eighty thousand two hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
480248 Four hundred eighty thousand two hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
480249 Four hundred eighty thousand two hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
480250 Four hundred eighty thousand two hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
480251 Four hundred eighty thousand two hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
480252 Four hundred eighty thousand two hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
480253 Four hundred eighty thousand two hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
480254 Four hundred eighty thousand two hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
480255 Four hundred eighty thousand two hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
480256 Four hundred eighty thousand two hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
480257 Four hundred eighty thousand two hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
480258 Four hundred eighty thousand two hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
480259 Four hundred eighty thousand two hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
480260 Four hundred eighty thousand two hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ
480261 Four hundred eighty thousand two hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
480262 Four hundred eighty thousand two hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
480263 Four hundred eighty thousand two hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
480264 Four hundred eighty thousand two hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
480265 Four hundred eighty thousand two hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
480266 Four hundred eighty thousand two hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
480267 Four hundred eighty thousand two hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
480268 Four hundred eighty thousand two hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
480269 Four hundred eighty thousand two hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
480270 Four hundred eighty thousand two hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
480271 Four hundred eighty thousand two hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
480272 Four hundred eighty thousand two hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
480273 Four hundred eighty thousand two hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
480274 Four hundred eighty thousand two hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
480275 Four hundred eighty thousand two hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
480276 Four hundred eighty thousand two hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
480277 Four hundred eighty thousand two hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
480278 Four hundred eighty thousand two hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
480279 Four hundred eighty thousand two hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
480280 Four hundred eighty thousand two hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
480281 Four hundred eighty thousand two hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
480282 Four hundred eighty thousand two hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
480283 Four hundred eighty thousand two hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
480284 Four hundred eighty thousand two hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
480285 Four hundred eighty thousand two hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
480286 Four hundred eighty thousand two hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
480287 Four hundred eighty thousand two hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
480288 Four hundred eighty thousand two hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
480289 Four hundred eighty thousand two hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
480290 Four hundred eighty thousand two hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
480291 Four hundred eighty thousand two hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
480292 Four hundred eighty thousand two hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
480293 Four hundred eighty thousand two hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
480294 Four hundred eighty thousand two hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
480295 Four hundred eighty thousand two hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
480296 Four hundred eighty thousand two hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
480297 Four hundred eighty thousand two hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
480298 Four hundred eighty thousand two hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
480299 Four hundred eighty thousand two hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
480300 Four hundred eighty thousand three hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 480201 ถึง 480300 (Four hundred eighty thousand two hundred and one to Four hundred eighty thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 480301-480400, 480401-480500, 480501-480600, 480601-480700, 480701-480800, 480801-480900, 480901-481000, 481001-481100, 481101-481200, 481201-481300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 480101-480200, 480001-480100, 479901-480000, 479801-479900, 479701-479800, 479601-479700, 479501-479600, 479401-479500, 479301-479400, 479201-479300