วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 480101 ถึง 480200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 480101 ถึง 480200 (Four hundred eighty thousand one hundred and one to Four hundred eighty thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
480101 Four hundred eighty thousand one hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
480102 Four hundred eighty thousand one hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สอง
480103 Four hundred eighty thousand one hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม
480104 Four hundred eighty thousand one hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่
480105 Four hundred eighty thousand one hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
480106 Four hundred eighty thousand one hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก
480107 Four hundred eighty thousand one hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
480108 Four hundred eighty thousand one hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด
480109 Four hundred eighty thousand one hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
480110 Four hundred eighty thousand one hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
480111 Four hundred eighty thousand one hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
480112 Four hundred eighty thousand one hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
480113 Four hundred eighty thousand one hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
480114 Four hundred eighty thousand one hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
480115 Four hundred eighty thousand one hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
480116 Four hundred eighty thousand one hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
480117 Four hundred eighty thousand one hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
480118 Four hundred eighty thousand one hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
480119 Four hundred eighty thousand one hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
480120 Four hundred eighty thousand one hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
480121 Four hundred eighty thousand one hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
480122 Four hundred eighty thousand one hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
480123 Four hundred eighty thousand one hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
480124 Four hundred eighty thousand one hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
480125 Four hundred eighty thousand one hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
480126 Four hundred eighty thousand one hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
480127 Four hundred eighty thousand one hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
480128 Four hundred eighty thousand one hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
480129 Four hundred eighty thousand one hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
480130 Four hundred eighty thousand one hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
480131 Four hundred eighty thousand one hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
480132 Four hundred eighty thousand one hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
480133 Four hundred eighty thousand one hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
480134 Four hundred eighty thousand one hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
480135 Four hundred eighty thousand one hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
480136 Four hundred eighty thousand one hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
480137 Four hundred eighty thousand one hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
480138 Four hundred eighty thousand one hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
480139 Four hundred eighty thousand one hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
480140 Four hundred eighty thousand one hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
480141 Four hundred eighty thousand one hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
480142 Four hundred eighty thousand one hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
480143 Four hundred eighty thousand one hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
480144 Four hundred eighty thousand one hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
480145 Four hundred eighty thousand one hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
480146 Four hundred eighty thousand one hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
480147 Four hundred eighty thousand one hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
480148 Four hundred eighty thousand one hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
480149 Four hundred eighty thousand one hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
480150 Four hundred eighty thousand one hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
480151 Four hundred eighty thousand one hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
480152 Four hundred eighty thousand one hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
480153 Four hundred eighty thousand one hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
480154 Four hundred eighty thousand one hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
480155 Four hundred eighty thousand one hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
480156 Four hundred eighty thousand one hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
480157 Four hundred eighty thousand one hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
480158 Four hundred eighty thousand one hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
480159 Four hundred eighty thousand one hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
480160 Four hundred eighty thousand one hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
480161 Four hundred eighty thousand one hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
480162 Four hundred eighty thousand one hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
480163 Four hundred eighty thousand one hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
480164 Four hundred eighty thousand one hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
480165 Four hundred eighty thousand one hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
480166 Four hundred eighty thousand one hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
480167 Four hundred eighty thousand one hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
480168 Four hundred eighty thousand one hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
480169 Four hundred eighty thousand one hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
480170 Four hundred eighty thousand one hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
480171 Four hundred eighty thousand one hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
480172 Four hundred eighty thousand one hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
480173 Four hundred eighty thousand one hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
480174 Four hundred eighty thousand one hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
480175 Four hundred eighty thousand one hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
480176 Four hundred eighty thousand one hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
480177 Four hundred eighty thousand one hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
480178 Four hundred eighty thousand one hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
480179 Four hundred eighty thousand one hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
480180 Four hundred eighty thousand one hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
480181 Four hundred eighty thousand one hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
480182 Four hundred eighty thousand one hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
480183 Four hundred eighty thousand one hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
480184 Four hundred eighty thousand one hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
480185 Four hundred eighty thousand one hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
480186 Four hundred eighty thousand one hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
480187 Four hundred eighty thousand one hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
480188 Four hundred eighty thousand one hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
480189 Four hundred eighty thousand one hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
480190 Four hundred eighty thousand one hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
480191 Four hundred eighty thousand one hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
480192 Four hundred eighty thousand one hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
480193 Four hundred eighty thousand one hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
480194 Four hundred eighty thousand one hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
480195 Four hundred eighty thousand one hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
480196 Four hundred eighty thousand one hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
480197 Four hundred eighty thousand one hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
480198 Four hundred eighty thousand one hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
480199 Four hundred eighty thousand one hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
480200 Four hundred eighty thousand two hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 480101 ถึง 480200 (Four hundred eighty thousand one hundred and one to Four hundred eighty thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน