พฤศจิกายน 28, 2022

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 478401 ถึง 478500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 478401 ถึง 478500 (Four hundred seventy eight thousand four hundred and one to Four hundred seventy eight thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
478401 Four hundred seventy eight thousand four hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
478402 Four hundred seventy eight thousand four hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สอง
478403 Four hundred seventy eight thousand four hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม
478404 Four hundred seventy eight thousand four hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่
478405 Four hundred seventy eight thousand four hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
478406 Four hundred seventy eight thousand four hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก
478407 Four hundred seventy eight thousand four hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
478408 Four hundred seventy eight thousand four hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด
478409 Four hundred seventy eight thousand four hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
478410 Four hundred seventy eight thousand four hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
478411 Four hundred seventy eight thousand four hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
478412 Four hundred seventy eight thousand four hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
478413 Four hundred seventy eight thousand four hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
478414 Four hundred seventy eight thousand four hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
478415 Four hundred seventy eight thousand four hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
478416 Four hundred seventy eight thousand four hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
478417 Four hundred seventy eight thousand four hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
478418 Four hundred seventy eight thousand four hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
478419 Four hundred seventy eight thousand four hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
478420 Four hundred seventy eight thousand four hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
478421 Four hundred seventy eight thousand four hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
478422 Four hundred seventy eight thousand four hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
478423 Four hundred seventy eight thousand four hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
478424 Four hundred seventy eight thousand four hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
478425 Four hundred seventy eight thousand four hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
478426 Four hundred seventy eight thousand four hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
478427 Four hundred seventy eight thousand four hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
478428 Four hundred seventy eight thousand four hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
478429 Four hundred seventy eight thousand four hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
478430 Four hundred seventy eight thousand four hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
478431 Four hundred seventy eight thousand four hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
478432 Four hundred seventy eight thousand four hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
478433 Four hundred seventy eight thousand four hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
478434 Four hundred seventy eight thousand four hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
478435 Four hundred seventy eight thousand four hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
478436 Four hundred seventy eight thousand four hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
478437 Four hundred seventy eight thousand four hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
478438 Four hundred seventy eight thousand four hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
478439 Four hundred seventy eight thousand four hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
478440 Four hundred seventy eight thousand four hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
478441 Four hundred seventy eight thousand four hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
478442 Four hundred seventy eight thousand four hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
478443 Four hundred seventy eight thousand four hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
478444 Four hundred seventy eight thousand four hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
478445 Four hundred seventy eight thousand four hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
478446 Four hundred seventy eight thousand four hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
478447 Four hundred seventy eight thousand four hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
478448 Four hundred seventy eight thousand four hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
478449 Four hundred seventy eight thousand four hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
478450 Four hundred seventy eight thousand four hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
478451 Four hundred seventy eight thousand four hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
478452 Four hundred seventy eight thousand four hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
478453 Four hundred seventy eight thousand four hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
478454 Four hundred seventy eight thousand four hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
478455 Four hundred seventy eight thousand four hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
478456 Four hundred seventy eight thousand four hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
478457 Four hundred seventy eight thousand four hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
478458 Four hundred seventy eight thousand four hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
478459 Four hundred seventy eight thousand four hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
478460 Four hundred seventy eight thousand four hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
478461 Four hundred seventy eight thousand four hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
478462 Four hundred seventy eight thousand four hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
478463 Four hundred seventy eight thousand four hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
478464 Four hundred seventy eight thousand four hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
478465 Four hundred seventy eight thousand four hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
478466 Four hundred seventy eight thousand four hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
478467 Four hundred seventy eight thousand four hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
478468 Four hundred seventy eight thousand four hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
478469 Four hundred seventy eight thousand four hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
478470 Four hundred seventy eight thousand four hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
478471 Four hundred seventy eight thousand four hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
478472 Four hundred seventy eight thousand four hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
478473 Four hundred seventy eight thousand four hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
478474 Four hundred seventy eight thousand four hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
478475 Four hundred seventy eight thousand four hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
478476 Four hundred seventy eight thousand four hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
478477 Four hundred seventy eight thousand four hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
478478 Four hundred seventy eight thousand four hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
478479 Four hundred seventy eight thousand four hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
478480 Four hundred seventy eight thousand four hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
478481 Four hundred seventy eight thousand four hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
478482 Four hundred seventy eight thousand four hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
478483 Four hundred seventy eight thousand four hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
478484 Four hundred seventy eight thousand four hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
478485 Four hundred seventy eight thousand four hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
478486 Four hundred seventy eight thousand four hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
478487 Four hundred seventy eight thousand four hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
478488 Four hundred seventy eight thousand four hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
478489 Four hundred seventy eight thousand four hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
478490 Four hundred seventy eight thousand four hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
478491 Four hundred seventy eight thousand four hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
478492 Four hundred seventy eight thousand four hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
478493 Four hundred seventy eight thousand four hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
478494 Four hundred seventy eight thousand four hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
478495 Four hundred seventy eight thousand four hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
478496 Four hundred seventy eight thousand four hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
478497 Four hundred seventy eight thousand four hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
478498 Four hundred seventy eight thousand four hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
478499 Four hundred seventy eight thousand four hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
478500 Four hundred seventy eight thousand five hundredโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 478401 ถึง 478500 (Four hundred seventy eight thousand four hundred and one to Four hundred seventy eight thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน