วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 478301 ถึง 478400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 478301 ถึง 478400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 478301 ถึง 478400 (Four hundred seventy eight thousand three hundred and one to Four hundred seventy eight thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
478301 Four hundred seventy eight thousand three hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
478302 Four hundred seventy eight thousand three hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สอง
478303 Four hundred seventy eight thousand three hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม
478304 Four hundred seventy eight thousand three hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่
478305 Four hundred seventy eight thousand three hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
478306 Four hundred seventy eight thousand three hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก
478307 Four hundred seventy eight thousand three hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
478308 Four hundred seventy eight thousand three hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด
478309 Four hundred seventy eight thousand three hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
478310 Four hundred seventy eight thousand three hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
478311 Four hundred seventy eight thousand three hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
478312 Four hundred seventy eight thousand three hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
478313 Four hundred seventy eight thousand three hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
478314 Four hundred seventy eight thousand three hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
478315 Four hundred seventy eight thousand three hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
478316 Four hundred seventy eight thousand three hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
478317 Four hundred seventy eight thousand three hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
478318 Four hundred seventy eight thousand three hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
478319 Four hundred seventy eight thousand three hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
478320 Four hundred seventy eight thousand three hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
478321 Four hundred seventy eight thousand three hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
478322 Four hundred seventy eight thousand three hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
478323 Four hundred seventy eight thousand three hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
478324 Four hundred seventy eight thousand three hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
478325 Four hundred seventy eight thousand three hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
478326 Four hundred seventy eight thousand three hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
478327 Four hundred seventy eight thousand three hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
478328 Four hundred seventy eight thousand three hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
478329 Four hundred seventy eight thousand three hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
478330 Four hundred seventy eight thousand three hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
478331 Four hundred seventy eight thousand three hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
478332 Four hundred seventy eight thousand three hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
478333 Four hundred seventy eight thousand three hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
478334 Four hundred seventy eight thousand three hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
478335 Four hundred seventy eight thousand three hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
478336 Four hundred seventy eight thousand three hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
478337 Four hundred seventy eight thousand three hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
478338 Four hundred seventy eight thousand three hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
478339 Four hundred seventy eight thousand three hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
478340 Four hundred seventy eight thousand three hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
478341 Four hundred seventy eight thousand three hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
478342 Four hundred seventy eight thousand three hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
478343 Four hundred seventy eight thousand three hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
478344 Four hundred seventy eight thousand three hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
478345 Four hundred seventy eight thousand three hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
478346 Four hundred seventy eight thousand three hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
478347 Four hundred seventy eight thousand three hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
478348 Four hundred seventy eight thousand three hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
478349 Four hundred seventy eight thousand three hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
478350 Four hundred seventy eight thousand three hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
478351 Four hundred seventy eight thousand three hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
478352 Four hundred seventy eight thousand three hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
478353 Four hundred seventy eight thousand three hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
478354 Four hundred seventy eight thousand three hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
478355 Four hundred seventy eight thousand three hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
478356 Four hundred seventy eight thousand three hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
478357 Four hundred seventy eight thousand three hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
478358 Four hundred seventy eight thousand three hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
478359 Four hundred seventy eight thousand three hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
478360 Four hundred seventy eight thousand three hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
478361 Four hundred seventy eight thousand three hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
478362 Four hundred seventy eight thousand three hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
478363 Four hundred seventy eight thousand three hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
478364 Four hundred seventy eight thousand three hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
478365 Four hundred seventy eight thousand three hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
478366 Four hundred seventy eight thousand three hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
478367 Four hundred seventy eight thousand three hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
478368 Four hundred seventy eight thousand three hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
478369 Four hundred seventy eight thousand three hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
478370 Four hundred seventy eight thousand three hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
478371 Four hundred seventy eight thousand three hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
478372 Four hundred seventy eight thousand three hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
478373 Four hundred seventy eight thousand three hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
478374 Four hundred seventy eight thousand three hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
478375 Four hundred seventy eight thousand three hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
478376 Four hundred seventy eight thousand three hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
478377 Four hundred seventy eight thousand three hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
478378 Four hundred seventy eight thousand three hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
478379 Four hundred seventy eight thousand three hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
478380 Four hundred seventy eight thousand three hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
478381 Four hundred seventy eight thousand three hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
478382 Four hundred seventy eight thousand three hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
478383 Four hundred seventy eight thousand three hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
478384 Four hundred seventy eight thousand three hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
478385 Four hundred seventy eight thousand three hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
478386 Four hundred seventy eight thousand three hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
478387 Four hundred seventy eight thousand three hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
478388 Four hundred seventy eight thousand three hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
478389 Four hundred seventy eight thousand three hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
478390 Four hundred seventy eight thousand three hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
478391 Four hundred seventy eight thousand three hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
478392 Four hundred seventy eight thousand three hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
478393 Four hundred seventy eight thousand three hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
478394 Four hundred seventy eight thousand three hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
478395 Four hundred seventy eight thousand three hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
478396 Four hundred seventy eight thousand three hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
478397 Four hundred seventy eight thousand three hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
478398 Four hundred seventy eight thousand three hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
478399 Four hundred seventy eight thousand three hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
478400 Four hundred seventy eight thousand four hundredโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 478301 ถึง 478400 (Four hundred seventy eight thousand three hundred and one to Four hundred seventy eight thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 478401-478500, 478501-478600, 478601-478700, 478701-478800, 478801-478900, 478901-479000, 479001-479100, 479101-479200, 479201-479300, 479301-479400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 478201-478300, 478101-478200, 478001-478100, 477901-478000, 477801-477900, 477701-477800, 477601-477700, 477501-477600, 477401-477500, 477301-477400