วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 339301 ถึง 339400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 339301 ถึง 339400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 339301 ถึง 339400 (Three hundred thirty nine thousand three hundred and one to Three hundred thirty nine thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
339301 Three hundred thirty nine thousand three hundred and oneธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
339302 Three hundred thirty nine thousand three hundred and twoธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สอง
339303 Three hundred thirty nine thousand three hundred and threeธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม
339304 Three hundred thirty nine thousand three hundred and fourธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่
339305 Three hundred thirty nine thousand three hundred and fiveธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
339306 Three hundred thirty nine thousand three hundred and sixธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก
339307 Three hundred thirty nine thousand three hundred and sevenธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
339308 Three hundred thirty nine thousand three hundred and eightธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด
339309 Three hundred thirty nine thousand three hundred and nineธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
339310 Three hundred thirty nine thousand three hundred and tenธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
339311 Three hundred thirty nine thousand three hundred and elevenธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
339312 Three hundred thirty nine thousand three hundred and twelveธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
339313 Three hundred thirty nine thousand three hundred and thirteenธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
339314 Three hundred thirty nine thousand three hundred and fourteenธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
339315 Three hundred thirty nine thousand three hundred and fifteenธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
339316 Three hundred thirty nine thousand three hundred and sixteenธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
339317 Three hundred thirty nine thousand three hundred and seventeenธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
339318 Three hundred thirty nine thousand three hundred and eighteenธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
339319 Three hundred thirty nine thousand three hundred and nineteenธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
339320 Three hundred thirty nine thousand three hundred and twentyธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
339321 Three hundred thirty nine thousand three hundred and twenty oneธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
339322 Three hundred thirty nine thousand three hundred and twenty twoธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
339323 Three hundred thirty nine thousand three hundred and twenty threeธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
339324 Three hundred thirty nine thousand three hundred and twenty fourธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
339325 Three hundred thirty nine thousand three hundred and twenty fiveธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
339326 Three hundred thirty nine thousand three hundred and twenty sixธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
339327 Three hundred thirty nine thousand three hundred and twenty sevenธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
339328 Three hundred thirty nine thousand three hundred and twenty eightธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
339329 Three hundred thirty nine thousand three hundred and twenty nineธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
339330 Three hundred thirty nine thousand three hundred and thirtyธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
339331 Three hundred thirty nine thousand three hundred and thirty oneธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
339332 Three hundred thirty nine thousand three hundred and thirty twoธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
339333 Three hundred thirty nine thousand three hundred and thirty threeธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
339334 Three hundred thirty nine thousand three hundred and thirty fourธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
339335 Three hundred thirty nine thousand three hundred and thirty fiveธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
339336 Three hundred thirty nine thousand three hundred and thirty sixธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
339337 Three hundred thirty nine thousand three hundred and thirty sevenธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
339338 Three hundred thirty nine thousand three hundred and thirty eightธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
339339 Three hundred thirty nine thousand three hundred and thirty nineธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
339340 Three hundred thirty nine thousand three hundred and fortyธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
339341 Three hundred thirty nine thousand three hundred and forty oneธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
339342 Three hundred thirty nine thousand three hundred and forty twoธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
339343 Three hundred thirty nine thousand three hundred and forty threeธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
339344 Three hundred thirty nine thousand three hundred and forty fourธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
339345 Three hundred thirty nine thousand three hundred and forty fiveธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
339346 Three hundred thirty nine thousand three hundred and forty sixธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
339347 Three hundred thirty nine thousand three hundred and forty sevenธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
339348 Three hundred thirty nine thousand three hundred and forty eightธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
339349 Three hundred thirty nine thousand three hundred and forty nineธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
339350 Three hundred thirty nine thousand three hundred and fiftyธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
339351 Three hundred thirty nine thousand three hundred and fifty oneธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
339352 Three hundred thirty nine thousand three hundred and fifty twoธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
339353 Three hundred thirty nine thousand three hundred and fifty threeธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
339354 Three hundred thirty nine thousand three hundred and fifty fourธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
339355 Three hundred thirty nine thousand three hundred and fifty fiveธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
339356 Three hundred thirty nine thousand three hundred and fifty sixธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
339357 Three hundred thirty nine thousand three hundred and fifty sevenธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
339358 Three hundred thirty nine thousand three hundred and fifty eightธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
339359 Three hundred thirty nine thousand three hundred and fifty nineธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
339360 Three hundred thirty nine thousand three hundred and sixtyธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
339361 Three hundred thirty nine thousand three hundred and sixty oneธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
339362 Three hundred thirty nine thousand three hundred and sixty twoธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
339363 Three hundred thirty nine thousand three hundred and sixty threeธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
339364 Three hundred thirty nine thousand three hundred and sixty fourธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
339365 Three hundred thirty nine thousand three hundred and sixty fiveธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
339366 Three hundred thirty nine thousand three hundred and sixty sixธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
339367 Three hundred thirty nine thousand three hundred and sixty sevenธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
339368 Three hundred thirty nine thousand three hundred and sixty eightธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
339369 Three hundred thirty nine thousand three hundred and sixty nineธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
339370 Three hundred thirty nine thousand three hundred and seventyธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
339371 Three hundred thirty nine thousand three hundred and seventy oneธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
339372 Three hundred thirty nine thousand three hundred and seventy twoธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
339373 Three hundred thirty nine thousand three hundred and seventy threeธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
339374 Three hundred thirty nine thousand three hundred and seventy fourธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
339375 Three hundred thirty nine thousand three hundred and seventy fiveธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
339376 Three hundred thirty nine thousand three hundred and seventy sixธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
339377 Three hundred thirty nine thousand three hundred and seventy sevenธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
339378 Three hundred thirty nine thousand three hundred and seventy eightธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
339379 Three hundred thirty nine thousand three hundred and seventy nineธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
339380 Three hundred thirty nine thousand three hundred and eightyธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
339381 Three hundred thirty nine thousand three hundred and eighty oneธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
339382 Three hundred thirty nine thousand three hundred and eighty twoธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
339383 Three hundred thirty nine thousand three hundred and eighty threeธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
339384 Three hundred thirty nine thousand three hundred and eighty fourธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
339385 Three hundred thirty nine thousand three hundred and eighty fiveธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
339386 Three hundred thirty nine thousand three hundred and eighty sixธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
339387 Three hundred thirty nine thousand three hundred and eighty sevenธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
339388 Three hundred thirty nine thousand three hundred and eighty eightธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
339389 Three hundred thirty nine thousand three hundred and eighty nineธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
339390 Three hundred thirty nine thousand three hundred and ninetyธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
339391 Three hundred thirty nine thousand three hundred and ninety oneธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
339392 Three hundred thirty nine thousand three hundred and ninety twoธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
339393 Three hundred thirty nine thousand three hundred and ninety threeธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
339394 Three hundred thirty nine thousand three hundred and ninety fourธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
339395 Three hundred thirty nine thousand three hundred and ninety fiveธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
339396 Three hundred thirty nine thousand three hundred and ninety sixธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
339397 Three hundred thirty nine thousand three hundred and ninety sevenธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
339398 Three hundred thirty nine thousand three hundred and ninety eightธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
339399 Three hundred thirty nine thousand three hundred and ninety nineธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
339400 Three hundred thirty nine thousand four hundredธรี ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด สาม​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 339301 ถึง 339400 (Three hundred thirty nine thousand three hundred and one to Three hundred thirty nine thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 339401-339500, 339501-339600, 339601-339700, 339701-339800, 339801-339900, 339901-340000, 340001-340100, 340101-340200, 340201-340300, 340301-340400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 339201-339300, 339101-339200, 339001-339100, 338901-339000, 338801-338900, 338701-338800, 338601-338700, 338501-338600, 338401-338500, 338301-338400