วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 329701 ถึง 329800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 329701 ถึง 329800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 329701 ถึง 329800 (Three hundred twenty nine thousand seven hundred and one to Three hundred twenty nine thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
329701 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and oneธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
329702 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and twoธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
329703 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and threeธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
329704 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and fourธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
329705 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and fiveธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
329706 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and sixธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
329707 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and sevenธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
329708 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and eightธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
329709 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and nineธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
329710 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and tenธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
329711 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and elevenธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
329712 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and twelveธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
329713 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and thirteenธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
329714 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and fourteenธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
329715 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and fifteenธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
329716 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and sixteenธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
329717 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and seventeenธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
329718 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and eighteenธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
329719 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and nineteenธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
329720 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and twentyธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
329721 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and twenty oneธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
329722 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and twenty twoธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
329723 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and twenty threeธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
329724 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and twenty fourธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
329725 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and twenty fiveธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
329726 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and twenty sixธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
329727 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and twenty sevenธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
329728 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and twenty eightธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
329729 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and twenty nineธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
329730 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and thirtyธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
329731 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and thirty oneธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
329732 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and thirty twoธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
329733 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and thirty threeธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
329734 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and thirty fourธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
329735 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and thirty fiveธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
329736 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and thirty sixธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
329737 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and thirty sevenธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
329738 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and thirty eightธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
329739 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and thirty nineธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
329740 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and fortyธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
329741 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and forty oneธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
329742 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and forty twoธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
329743 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and forty threeธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
329744 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and forty fourธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
329745 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and forty fiveธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
329746 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and forty sixธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
329747 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and forty sevenธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
329748 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and forty eightธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
329749 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and forty nineธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
329750 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and fiftyธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
329751 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and fifty oneธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
329752 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and fifty twoธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
329753 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and fifty threeธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
329754 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and fifty fourธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
329755 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and fifty fiveธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
329756 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and fifty sixธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
329757 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and fifty sevenธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
329758 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and fifty eightธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
329759 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and fifty nineธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
329760 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and sixtyธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
329761 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and sixty oneธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
329762 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and sixty twoธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
329763 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and sixty threeธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
329764 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and sixty fourธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
329765 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and sixty fiveธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
329766 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and sixty sixธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
329767 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and sixty sevenธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
329768 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and sixty eightธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
329769 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and sixty nineธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
329770 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and seventyธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
329771 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and seventy oneธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
329772 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and seventy twoธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
329773 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and seventy threeธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
329774 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and seventy fourธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
329775 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and seventy fiveธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
329776 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and seventy sixธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
329777 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and seventy sevenธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
329778 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and seventy eightธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
329779 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and seventy nineธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
329780 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and eightyธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
329781 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and eighty oneธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
329782 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and eighty twoธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
329783 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and eighty threeธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
329784 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and eighty fourธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
329785 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and eighty fiveธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
329786 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and eighty sixธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
329787 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and eighty sevenธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
329788 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and eighty eightธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
329789 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and eighty nineธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
329790 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and ninetyธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
329791 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and ninety oneธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
329792 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and ninety twoธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
329793 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and ninety threeธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
329794 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and ninety fourธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
329795 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and ninety fiveธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
329796 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and ninety sixธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
329797 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and ninety sevenธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
329798 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and ninety eightธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
329799 Three hundred twenty nine thousand seven hundred and ninety nineธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
329800 Three hundred twenty nine thousand eight hundredธรี ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด สาม​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 329701 ถึง 329800 (Three hundred twenty nine thousand seven hundred and one to Three hundred twenty nine thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 329801-329900, 329901-330000, 330001-330100, 330101-330200, 330201-330300, 330301-330400, 330401-330500, 330501-330600, 330601-330700, 330701-330800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 329601-329700, 329501-329600, 329401-329500, 329301-329400, 329201-329300, 329101-329200, 329001-329100, 328901-329000, 328801-328900, 328701-328800