วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 2901 ถึง 3000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 2901 ถึง 3000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2901 ถึง 3000 (Two thousand nine hundred and one to Three thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
2901 Two thousand nine hundred and oneทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
2902 Two thousand nine hundred and twoทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
2903 Two thousand nine hundred and threeทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
2904 Two thousand nine hundred and fourทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
2905 Two thousand nine hundred and fiveทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
2906 Two thousand nine hundred and sixทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก
2907 Two thousand nine hundred and sevenทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
2908 Two thousand nine hundred and eightทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
2909 Two thousand nine hundred and nineทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
2910 Two thousand nine hundred and tenทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
2911 Two thousand nine hundred and elevenทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
2912 Two thousand nine hundred and twelveทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
2913 Two thousand nine hundred and thirteenทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
2914 Two thousand nine hundred and fourteenทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
2915 Two thousand nine hundred and fifteenทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
2916 Two thousand nine hundred and sixteenทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
2917 Two thousand nine hundred and seventeenทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
2918 Two thousand nine hundred and eighteenทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
2919 Two thousand nine hundred and nineteenทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
2920 Two thousand nine hundred and twentyทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
2921 Two thousand nine hundred and twenty oneทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
2922 Two thousand nine hundred and twenty twoทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
2923 Two thousand nine hundred and twenty threeทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
2924 Two thousand nine hundred and twenty fourทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
2925 Two thousand nine hundred and twenty fiveทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
2926 Two thousand nine hundred and twenty sixทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
2927 Two thousand nine hundred and twenty sevenทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
2928 Two thousand nine hundred and twenty eightทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
2929 Two thousand nine hundred and twenty nineทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
2930 Two thousand nine hundred and thirtyทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
2931 Two thousand nine hundred and thirty oneทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
2932 Two thousand nine hundred and thirty twoทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
2933 Two thousand nine hundred and thirty threeทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
2934 Two thousand nine hundred and thirty fourทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
2935 Two thousand nine hundred and thirty fiveทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
2936 Two thousand nine hundred and thirty sixทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
2937 Two thousand nine hundred and thirty sevenทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
2938 Two thousand nine hundred and thirty eightทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
2939 Two thousand nine hundred and thirty nineทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
2940 Two thousand nine hundred and fortyทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
2941 Two thousand nine hundred and forty oneทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
2942 Two thousand nine hundred and forty twoทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
2943 Two thousand nine hundred and forty threeทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
2944 Two thousand nine hundred and forty fourทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
2945 Two thousand nine hundred and forty fiveทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
2946 Two thousand nine hundred and forty sixทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
2947 Two thousand nine hundred and forty sevenทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
2948 Two thousand nine hundred and forty eightทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
2949 Two thousand nine hundred and forty nineทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
2950 Two thousand nine hundred and fiftyทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
2951 Two thousand nine hundred and fifty oneทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
2952 Two thousand nine hundred and fifty twoทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
2953 Two thousand nine hundred and fifty threeทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
2954 Two thousand nine hundred and fifty fourทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
2955 Two thousand nine hundred and fifty fiveทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
2956 Two thousand nine hundred and fifty sixทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
2957 Two thousand nine hundred and fifty sevenทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
2958 Two thousand nine hundred and fifty eightทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
2959 Two thousand nine hundred and fifty nineทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
2960 Two thousand nine hundred and sixtyทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
2961 Two thousand nine hundred and sixty oneทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
2962 Two thousand nine hundred and sixty twoทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
2963 Two thousand nine hundred and sixty threeทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
2964 Two thousand nine hundred and sixty fourทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
2965 Two thousand nine hundred and sixty fiveทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
2966 Two thousand nine hundred and sixty sixทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
2967 Two thousand nine hundred and sixty sevenทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
2968 Two thousand nine hundred and sixty eightทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
2969 Two thousand nine hundred and sixty nineทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
2970 Two thousand nine hundred and seventyทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
2971 Two thousand nine hundred and seventy oneทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
2972 Two thousand nine hundred and seventy twoทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
2973 Two thousand nine hundred and seventy threeทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
2974 Two thousand nine hundred and seventy fourทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
2975 Two thousand nine hundred and seventy fiveทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
2976 Two thousand nine hundred and seventy sixทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
2977 Two thousand nine hundred and seventy sevenทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
2978 Two thousand nine hundred and seventy eightทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
2979 Two thousand nine hundred and seventy nineทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
2980 Two thousand nine hundred and eightyทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
2981 Two thousand nine hundred and eighty oneทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
2982 Two thousand nine hundred and eighty twoทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
2983 Two thousand nine hundred and eighty threeทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
2984 Two thousand nine hundred and eighty fourทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
2985 Two thousand nine hundred and eighty fiveทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
2986 Two thousand nine hundred and eighty sixทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
2987 Two thousand nine hundred and eighty sevenทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
2988 Two thousand nine hundred and eighty eightทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
2989 Two thousand nine hundred and eighty nineทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
2990 Two thousand nine hundred and ninetyทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
2991 Two thousand nine hundred and ninety oneทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
2992 Two thousand nine hundred and ninety twoทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
2993 Two thousand nine hundred and ninety threeทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
2994 Two thousand nine hundred and ninety fourทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
2995 Two thousand nine hundred and ninety fiveทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
2996 Two thousand nine hundred and ninety sixทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
2997 Two thousand nine hundred and ninety sevenทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
2998 Two thousand nine hundred and ninety eightทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
2999 Two thousand nine hundred and ninety nineทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
3000 Three thousandธรี เธาซันด์ สาม​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2901 ถึง 3000 (Two thousand nine hundred and one to Three thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 3001-3100, 3101-3200, 3201-3300, 3301-3400, 3401-3500, 3501-3600, 3601-3700, 3701-3800, 3801-3900, 3901-4000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 2801-2900, 2701-2800, 2601-2700, 2501-2600, 2401-2500, 2301-2400, 2201-2300, 2101-2200, 2001-2100, 1901-2000