วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 248101 ถึง 248200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 248101 ถึง 248200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 248101 ถึง 248200 (Two hundred forty eight thousand one hundred and one to Two hundred forty eight thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
248101 Two hundred forty eight thousand one hundred and oneทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
248102 Two hundred forty eight thousand one hundred and twoทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
248103 Two hundred forty eight thousand one hundred and threeทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
248104 Two hundred forty eight thousand one hundred and fourทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
248105 Two hundred forty eight thousand one hundred and fiveทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
248106 Two hundred forty eight thousand one hundred and sixทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
248107 Two hundred forty eight thousand one hundred and sevenทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
248108 Two hundred forty eight thousand one hundred and eightทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
248109 Two hundred forty eight thousand one hundred and nineทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
248110 Two hundred forty eight thousand one hundred and tenทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
248111 Two hundred forty eight thousand one hundred and elevenทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
248112 Two hundred forty eight thousand one hundred and twelveทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
248113 Two hundred forty eight thousand one hundred and thirteenทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
248114 Two hundred forty eight thousand one hundred and fourteenทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
248115 Two hundred forty eight thousand one hundred and fifteenทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
248116 Two hundred forty eight thousand one hundred and sixteenทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
248117 Two hundred forty eight thousand one hundred and seventeenทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
248118 Two hundred forty eight thousand one hundred and eighteenทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
248119 Two hundred forty eight thousand one hundred and nineteenทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
248120 Two hundred forty eight thousand one hundred and twentyทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
248121 Two hundred forty eight thousand one hundred and twenty oneทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
248122 Two hundred forty eight thousand one hundred and twenty twoทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
248123 Two hundred forty eight thousand one hundred and twenty threeทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
248124 Two hundred forty eight thousand one hundred and twenty fourทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
248125 Two hundred forty eight thousand one hundred and twenty fiveทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
248126 Two hundred forty eight thousand one hundred and twenty sixทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
248127 Two hundred forty eight thousand one hundred and twenty sevenทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
248128 Two hundred forty eight thousand one hundred and twenty eightทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
248129 Two hundred forty eight thousand one hundred and twenty nineทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
248130 Two hundred forty eight thousand one hundred and thirtyทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
248131 Two hundred forty eight thousand one hundred and thirty oneทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
248132 Two hundred forty eight thousand one hundred and thirty twoทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
248133 Two hundred forty eight thousand one hundred and thirty threeทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
248134 Two hundred forty eight thousand one hundred and thirty fourทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
248135 Two hundred forty eight thousand one hundred and thirty fiveทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
248136 Two hundred forty eight thousand one hundred and thirty sixทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
248137 Two hundred forty eight thousand one hundred and thirty sevenทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
248138 Two hundred forty eight thousand one hundred and thirty eightทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
248139 Two hundred forty eight thousand one hundred and thirty nineทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
248140 Two hundred forty eight thousand one hundred and fortyทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
248141 Two hundred forty eight thousand one hundred and forty oneทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
248142 Two hundred forty eight thousand one hundred and forty twoทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
248143 Two hundred forty eight thousand one hundred and forty threeทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
248144 Two hundred forty eight thousand one hundred and forty fourทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
248145 Two hundred forty eight thousand one hundred and forty fiveทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
248146 Two hundred forty eight thousand one hundred and forty sixทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
248147 Two hundred forty eight thousand one hundred and forty sevenทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
248148 Two hundred forty eight thousand one hundred and forty eightทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
248149 Two hundred forty eight thousand one hundred and forty nineทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
248150 Two hundred forty eight thousand one hundred and fiftyทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
248151 Two hundred forty eight thousand one hundred and fifty oneทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
248152 Two hundred forty eight thousand one hundred and fifty twoทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
248153 Two hundred forty eight thousand one hundred and fifty threeทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
248154 Two hundred forty eight thousand one hundred and fifty fourทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
248155 Two hundred forty eight thousand one hundred and fifty fiveทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
248156 Two hundred forty eight thousand one hundred and fifty sixทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
248157 Two hundred forty eight thousand one hundred and fifty sevenทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
248158 Two hundred forty eight thousand one hundred and fifty eightทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
248159 Two hundred forty eight thousand one hundred and fifty nineทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
248160 Two hundred forty eight thousand one hundred and sixtyทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
248161 Two hundred forty eight thousand one hundred and sixty oneทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
248162 Two hundred forty eight thousand one hundred and sixty twoทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
248163 Two hundred forty eight thousand one hundred and sixty threeทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
248164 Two hundred forty eight thousand one hundred and sixty fourทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
248165 Two hundred forty eight thousand one hundred and sixty fiveทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
248166 Two hundred forty eight thousand one hundred and sixty sixทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
248167 Two hundred forty eight thousand one hundred and sixty sevenทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
248168 Two hundred forty eight thousand one hundred and sixty eightทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
248169 Two hundred forty eight thousand one hundred and sixty nineทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
248170 Two hundred forty eight thousand one hundred and seventyทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
248171 Two hundred forty eight thousand one hundred and seventy oneทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
248172 Two hundred forty eight thousand one hundred and seventy twoทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
248173 Two hundred forty eight thousand one hundred and seventy threeทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
248174 Two hundred forty eight thousand one hundred and seventy fourทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
248175 Two hundred forty eight thousand one hundred and seventy fiveทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
248176 Two hundred forty eight thousand one hundred and seventy sixทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
248177 Two hundred forty eight thousand one hundred and seventy sevenทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
248178 Two hundred forty eight thousand one hundred and seventy eightทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
248179 Two hundred forty eight thousand one hundred and seventy nineทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
248180 Two hundred forty eight thousand one hundred and eightyทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
248181 Two hundred forty eight thousand one hundred and eighty oneทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
248182 Two hundred forty eight thousand one hundred and eighty twoทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
248183 Two hundred forty eight thousand one hundred and eighty threeทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
248184 Two hundred forty eight thousand one hundred and eighty fourทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
248185 Two hundred forty eight thousand one hundred and eighty fiveทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
248186 Two hundred forty eight thousand one hundred and eighty sixทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
248187 Two hundred forty eight thousand one hundred and eighty sevenทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
248188 Two hundred forty eight thousand one hundred and eighty eightทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
248189 Two hundred forty eight thousand one hundred and eighty nineทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
248190 Two hundred forty eight thousand one hundred and ninetyทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
248191 Two hundred forty eight thousand one hundred and ninety oneทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
248192 Two hundred forty eight thousand one hundred and ninety twoทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
248193 Two hundred forty eight thousand one hundred and ninety threeทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
248194 Two hundred forty eight thousand one hundred and ninety fourทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
248195 Two hundred forty eight thousand one hundred and ninety fiveทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
248196 Two hundred forty eight thousand one hundred and ninety sixทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
248197 Two hundred forty eight thousand one hundred and ninety sevenทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
248198 Two hundred forty eight thousand one hundred and ninety eightทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
248199 Two hundred forty eight thousand one hundred and ninety nineทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
248200 Two hundred forty eight thousand two hundredทู ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด สอง​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 248101 ถึง 248200 (Two hundred forty eight thousand one hundred and one to Two hundred forty eight thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 248201-248300, 248301-248400, 248401-248500, 248501-248600, 248601-248700, 248701-248800, 248801-248900, 248901-249000, 249001-249100, 249101-249200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 248001-248100, 247901-248000, 247801-247900, 247701-247800, 247601-247700, 247501-247600, 247401-247500, 247301-247400, 247201-247300, 247101-247200