วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 2101 ถึง 2200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 2101 ถึง 2200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2101 ถึง 2200 (Two thousand one hundred and one to Two thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
2101 Two thousand one hundred and oneทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
2102 Two thousand one hundred and twoทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
2103 Two thousand one hundred and threeทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
2104 Two thousand one hundred and fourทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
2105 Two thousand one hundred and fiveทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
2106 Two thousand one hundred and sixทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
2107 Two thousand one hundred and sevenทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
2108 Two thousand one hundred and eightทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
2109 Two thousand one hundred and nineทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
2110 Two thousand one hundred and tenทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
2111 Two thousand one hundred and elevenทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
2112 Two thousand one hundred and twelveทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
2113 Two thousand one hundred and thirteenทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
2114 Two thousand one hundred and fourteenทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
2115 Two thousand one hundred and fifteenทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
2116 Two thousand one hundred and sixteenทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
2117 Two thousand one hundred and seventeenทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
2118 Two thousand one hundred and eighteenทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
2119 Two thousand one hundred and nineteenทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
2120 Two thousand one hundred and twentyทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
2121 Two thousand one hundred and twenty oneทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
2122 Two thousand one hundred and twenty twoทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
2123 Two thousand one hundred and twenty threeทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
2124 Two thousand one hundred and twenty fourทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
2125 Two thousand one hundred and twenty fiveทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
2126 Two thousand one hundred and twenty sixทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
2127 Two thousand one hundred and twenty sevenทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
2128 Two thousand one hundred and twenty eightทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
2129 Two thousand one hundred and twenty nineทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
2130 Two thousand one hundred and thirtyทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
2131 Two thousand one hundred and thirty oneทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
2132 Two thousand one hundred and thirty twoทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
2133 Two thousand one hundred and thirty threeทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
2134 Two thousand one hundred and thirty fourทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
2135 Two thousand one hundred and thirty fiveทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
2136 Two thousand one hundred and thirty sixทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
2137 Two thousand one hundred and thirty sevenทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
2138 Two thousand one hundred and thirty eightทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
2139 Two thousand one hundred and thirty nineทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
2140 Two thousand one hundred and fortyทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
2141 Two thousand one hundred and forty oneทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
2142 Two thousand one hundred and forty twoทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
2143 Two thousand one hundred and forty threeทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
2144 Two thousand one hundred and forty fourทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
2145 Two thousand one hundred and forty fiveทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
2146 Two thousand one hundred and forty sixทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
2147 Two thousand one hundred and forty sevenทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
2148 Two thousand one hundred and forty eightทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
2149 Two thousand one hundred and forty nineทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
2150 Two thousand one hundred and fiftyทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
2151 Two thousand one hundred and fifty oneทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
2152 Two thousand one hundred and fifty twoทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
2153 Two thousand one hundred and fifty threeทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
2154 Two thousand one hundred and fifty fourทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
2155 Two thousand one hundred and fifty fiveทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
2156 Two thousand one hundred and fifty sixทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
2157 Two thousand one hundred and fifty sevenทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
2158 Two thousand one hundred and fifty eightทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
2159 Two thousand one hundred and fifty nineทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
2160 Two thousand one hundred and sixtyทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
2161 Two thousand one hundred and sixty oneทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
2162 Two thousand one hundred and sixty twoทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
2163 Two thousand one hundred and sixty threeทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
2164 Two thousand one hundred and sixty fourทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
2165 Two thousand one hundred and sixty fiveทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
2166 Two thousand one hundred and sixty sixทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
2167 Two thousand one hundred and sixty sevenทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
2168 Two thousand one hundred and sixty eightทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
2169 Two thousand one hundred and sixty nineทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
2170 Two thousand one hundred and seventyทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
2171 Two thousand one hundred and seventy oneทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
2172 Two thousand one hundred and seventy twoทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
2173 Two thousand one hundred and seventy threeทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
2174 Two thousand one hundred and seventy fourทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
2175 Two thousand one hundred and seventy fiveทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
2176 Two thousand one hundred and seventy sixทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
2177 Two thousand one hundred and seventy sevenทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
2178 Two thousand one hundred and seventy eightทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
2179 Two thousand one hundred and seventy nineทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
2180 Two thousand one hundred and eightyทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
2181 Two thousand one hundred and eighty oneทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
2182 Two thousand one hundred and eighty twoทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
2183 Two thousand one hundred and eighty threeทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
2184 Two thousand one hundred and eighty fourทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
2185 Two thousand one hundred and eighty fiveทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
2186 Two thousand one hundred and eighty sixทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
2187 Two thousand one hundred and eighty sevenทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
2188 Two thousand one hundred and eighty eightทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
2189 Two thousand one hundred and eighty nineทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
2190 Two thousand one hundred and ninetyทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
2191 Two thousand one hundred and ninety oneทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
2192 Two thousand one hundred and ninety twoทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
2193 Two thousand one hundred and ninety threeทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
2194 Two thousand one hundred and ninety fourทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
2195 Two thousand one hundred and ninety fiveทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
2196 Two thousand one hundred and ninety sixทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
2197 Two thousand one hundred and ninety sevenทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
2198 Two thousand one hundred and ninety eightทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
2199 Two thousand one hundred and ninety nineทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
2200 Two thousand two hundredทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด สอง​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2101 ถึง 2200 (Two thousand one hundred and one to Two thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 2201-2300, 2301-2400, 2401-2500, 2501-2600, 2601-2700, 2701-2800, 2801-2900, 2901-3000, 3001-3100, 3101-3200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 2001-2100, 1901-2000, 1801-1900, 1701-1800, 1601-1700, 1501-1600, 1401-1500, 1301-1400, 1201-1300, 1101-1200