วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 205201 ถึง 205300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 205201 ถึง 205300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 205201 ถึง 205300 (Two hundred five thousand two hundred and one to Two hundred five thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
205201 Two hundred five thousand two hundred and oneทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
205202 Two hundred five thousand two hundred and twoทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สอง
205203 Two hundred five thousand two hundred and threeทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม
205204 Two hundred five thousand two hundred and fourทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่
205205 Two hundred five thousand two hundred and fiveทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
205206 Two hundred five thousand two hundred and sixทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก
205207 Two hundred five thousand two hundred and sevenทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
205208 Two hundred five thousand two hundred and eightทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด
205209 Two hundred five thousand two hundred and nineทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
205210 Two hundred five thousand two hundred and tenทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
205211 Two hundred five thousand two hundred and elevenทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
205212 Two hundred five thousand two hundred and twelveทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
205213 Two hundred five thousand two hundred and thirteenทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
205214 Two hundred five thousand two hundred and fourteenทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
205215 Two hundred five thousand two hundred and fifteenทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
205216 Two hundred five thousand two hundred and sixteenทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
205217 Two hundred five thousand two hundred and seventeenทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
205218 Two hundred five thousand two hundred and eighteenทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
205219 Two hundred five thousand two hundred and nineteenทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
205220 Two hundred five thousand two hundred and twentyทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
205221 Two hundred five thousand two hundred and twenty oneทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
205222 Two hundred five thousand two hundred and twenty twoทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
205223 Two hundred five thousand two hundred and twenty threeทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
205224 Two hundred five thousand two hundred and twenty fourทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
205225 Two hundred five thousand two hundred and twenty fiveทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
205226 Two hundred five thousand two hundred and twenty sixทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
205227 Two hundred five thousand two hundred and twenty sevenทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
205228 Two hundred five thousand two hundred and twenty eightทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
205229 Two hundred five thousand two hundred and twenty nineทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
205230 Two hundred five thousand two hundred and thirtyทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
205231 Two hundred five thousand two hundred and thirty oneทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
205232 Two hundred five thousand two hundred and thirty twoทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
205233 Two hundred five thousand two hundred and thirty threeทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
205234 Two hundred five thousand two hundred and thirty fourทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
205235 Two hundred five thousand two hundred and thirty fiveทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
205236 Two hundred five thousand two hundred and thirty sixทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
205237 Two hundred five thousand two hundred and thirty sevenทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
205238 Two hundred five thousand two hundred and thirty eightทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
205239 Two hundred five thousand two hundred and thirty nineทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
205240 Two hundred five thousand two hundred and fortyทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
205241 Two hundred five thousand two hundred and forty oneทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
205242 Two hundred five thousand two hundred and forty twoทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
205243 Two hundred five thousand two hundred and forty threeทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
205244 Two hundred five thousand two hundred and forty fourทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
205245 Two hundred five thousand two hundred and forty fiveทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
205246 Two hundred five thousand two hundred and forty sixทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
205247 Two hundred five thousand two hundred and forty sevenทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
205248 Two hundred five thousand two hundred and forty eightทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
205249 Two hundred five thousand two hundred and forty nineทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
205250 Two hundred five thousand two hundred and fiftyทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
205251 Two hundred five thousand two hundred and fifty oneทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
205252 Two hundred five thousand two hundred and fifty twoทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
205253 Two hundred five thousand two hundred and fifty threeทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
205254 Two hundred five thousand two hundred and fifty fourทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
205255 Two hundred five thousand two hundred and fifty fiveทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
205256 Two hundred five thousand two hundred and fifty sixทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
205257 Two hundred five thousand two hundred and fifty sevenทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
205258 Two hundred five thousand two hundred and fifty eightทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
205259 Two hundred five thousand two hundred and fifty nineทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
205260 Two hundred five thousand two hundred and sixtyทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
205261 Two hundred five thousand two hundred and sixty oneทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
205262 Two hundred five thousand two hundred and sixty twoทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
205263 Two hundred five thousand two hundred and sixty threeทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
205264 Two hundred five thousand two hundred and sixty fourทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
205265 Two hundred five thousand two hundred and sixty fiveทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
205266 Two hundred five thousand two hundred and sixty sixทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
205267 Two hundred five thousand two hundred and sixty sevenทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
205268 Two hundred five thousand two hundred and sixty eightทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
205269 Two hundred five thousand two hundred and sixty nineทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
205270 Two hundred five thousand two hundred and seventyทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
205271 Two hundred five thousand two hundred and seventy oneทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
205272 Two hundred five thousand two hundred and seventy twoทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
205273 Two hundred five thousand two hundred and seventy threeทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
205274 Two hundred five thousand two hundred and seventy fourทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
205275 Two hundred five thousand two hundred and seventy fiveทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
205276 Two hundred five thousand two hundred and seventy sixทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
205277 Two hundred five thousand two hundred and seventy sevenทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
205278 Two hundred five thousand two hundred and seventy eightทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
205279 Two hundred five thousand two hundred and seventy nineทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
205280 Two hundred five thousand two hundred and eightyทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
205281 Two hundred five thousand two hundred and eighty oneทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
205282 Two hundred five thousand two hundred and eighty twoทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
205283 Two hundred five thousand two hundred and eighty threeทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
205284 Two hundred five thousand two hundred and eighty fourทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
205285 Two hundred five thousand two hundred and eighty fiveทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
205286 Two hundred five thousand two hundred and eighty sixทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
205287 Two hundred five thousand two hundred and eighty sevenทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
205288 Two hundred five thousand two hundred and eighty eightทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
205289 Two hundred five thousand two hundred and eighty nineทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
205290 Two hundred five thousand two hundred and ninetyทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
205291 Two hundred five thousand two hundred and ninety oneทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
205292 Two hundred five thousand two hundred and ninety twoทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
205293 Two hundred five thousand two hundred and ninety threeทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
205294 Two hundred five thousand two hundred and ninety fourทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
205295 Two hundred five thousand two hundred and ninety fiveทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
205296 Two hundred five thousand two hundred and ninety sixทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
205297 Two hundred five thousand two hundred and ninety sevenทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
205298 Two hundred five thousand two hundred and ninety eightทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
205299 Two hundred five thousand two hundred and ninety nineทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สอง​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
205300 Two hundred five thousand three hundredทู ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด สอง​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 205201 ถึง 205300 (Two hundred five thousand two hundred and one to Two hundred five thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 205301-205400, 205401-205500, 205501-205600, 205601-205700, 205701-205800, 205801-205900, 205901-206000, 206001-206100, 206101-206200, 206201-206300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 205101-205200, 205001-205100, 204901-205000, 204801-204900, 204701-204800, 204601-204700, 204501-204600, 204401-204500, 204301-204400, 204201-204300