วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 196301 ถึง 196400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 196301 ถึง 196400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 196301 ถึง 196400 (One hundred ninety six thousand three hundred and one to One hundred ninety six thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
196301 One hundred ninety six thousand three hundred and oneวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
196302 One hundred ninety six thousand three hundred and twoวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สอง
196303 One hundred ninety six thousand three hundred and threeวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม
196304 One hundred ninety six thousand three hundred and fourวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่
196305 One hundred ninety six thousand three hundred and fiveวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
196306 One hundred ninety six thousand three hundred and sixวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก
196307 One hundred ninety six thousand three hundred and sevenวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
196308 One hundred ninety six thousand three hundred and eightวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด
196309 One hundred ninety six thousand three hundred and nineวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
196310 One hundred ninety six thousand three hundred and tenวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
196311 One hundred ninety six thousand three hundred and elevenวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
196312 One hundred ninety six thousand three hundred and twelveวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
196313 One hundred ninety six thousand three hundred and thirteenวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
196314 One hundred ninety six thousand three hundred and fourteenวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
196315 One hundred ninety six thousand three hundred and fifteenวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
196316 One hundred ninety six thousand three hundred and sixteenวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
196317 One hundred ninety six thousand three hundred and seventeenวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
196318 One hundred ninety six thousand three hundred and eighteenวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
196319 One hundred ninety six thousand three hundred and nineteenวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
196320 One hundred ninety six thousand three hundred and twentyวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
196321 One hundred ninety six thousand three hundred and twenty oneวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
196322 One hundred ninety six thousand three hundred and twenty twoวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
196323 One hundred ninety six thousand three hundred and twenty threeวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
196324 One hundred ninety six thousand three hundred and twenty fourวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
196325 One hundred ninety six thousand three hundred and twenty fiveวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
196326 One hundred ninety six thousand three hundred and twenty sixวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
196327 One hundred ninety six thousand three hundred and twenty sevenวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
196328 One hundred ninety six thousand three hundred and twenty eightวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
196329 One hundred ninety six thousand three hundred and twenty nineวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
196330 One hundred ninety six thousand three hundred and thirtyวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
196331 One hundred ninety six thousand three hundred and thirty oneวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
196332 One hundred ninety six thousand three hundred and thirty twoวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
196333 One hundred ninety six thousand three hundred and thirty threeวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
196334 One hundred ninety six thousand three hundred and thirty fourวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
196335 One hundred ninety six thousand three hundred and thirty fiveวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
196336 One hundred ninety six thousand three hundred and thirty sixวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
196337 One hundred ninety six thousand three hundred and thirty sevenวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
196338 One hundred ninety six thousand three hundred and thirty eightวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
196339 One hundred ninety six thousand three hundred and thirty nineวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
196340 One hundred ninety six thousand three hundred and fortyวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
196341 One hundred ninety six thousand three hundred and forty oneวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
196342 One hundred ninety six thousand three hundred and forty twoวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
196343 One hundred ninety six thousand three hundred and forty threeวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
196344 One hundred ninety six thousand three hundred and forty fourวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
196345 One hundred ninety six thousand three hundred and forty fiveวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
196346 One hundred ninety six thousand three hundred and forty sixวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
196347 One hundred ninety six thousand three hundred and forty sevenวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
196348 One hundred ninety six thousand three hundred and forty eightวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
196349 One hundred ninety six thousand three hundred and forty nineวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
196350 One hundred ninety six thousand three hundred and fiftyวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
196351 One hundred ninety six thousand three hundred and fifty oneวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
196352 One hundred ninety six thousand three hundred and fifty twoวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
196353 One hundred ninety six thousand three hundred and fifty threeวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
196354 One hundred ninety six thousand three hundred and fifty fourวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
196355 One hundred ninety six thousand three hundred and fifty fiveวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
196356 One hundred ninety six thousand three hundred and fifty sixวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
196357 One hundred ninety six thousand three hundred and fifty sevenวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
196358 One hundred ninety six thousand three hundred and fifty eightวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
196359 One hundred ninety six thousand three hundred and fifty nineวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
196360 One hundred ninety six thousand three hundred and sixtyวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
196361 One hundred ninety six thousand three hundred and sixty oneวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
196362 One hundred ninety six thousand three hundred and sixty twoวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
196363 One hundred ninety six thousand three hundred and sixty threeวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
196364 One hundred ninety six thousand three hundred and sixty fourวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
196365 One hundred ninety six thousand three hundred and sixty fiveวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
196366 One hundred ninety six thousand three hundred and sixty sixวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
196367 One hundred ninety six thousand three hundred and sixty sevenวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
196368 One hundred ninety six thousand three hundred and sixty eightวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
196369 One hundred ninety six thousand three hundred and sixty nineวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
196370 One hundred ninety six thousand three hundred and seventyวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
196371 One hundred ninety six thousand three hundred and seventy oneวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
196372 One hundred ninety six thousand three hundred and seventy twoวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
196373 One hundred ninety six thousand three hundred and seventy threeวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
196374 One hundred ninety six thousand three hundred and seventy fourวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
196375 One hundred ninety six thousand three hundred and seventy fiveวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
196376 One hundred ninety six thousand three hundred and seventy sixวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
196377 One hundred ninety six thousand three hundred and seventy sevenวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
196378 One hundred ninety six thousand three hundred and seventy eightวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
196379 One hundred ninety six thousand three hundred and seventy nineวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
196380 One hundred ninety six thousand three hundred and eightyวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
196381 One hundred ninety six thousand three hundred and eighty oneวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
196382 One hundred ninety six thousand three hundred and eighty twoวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
196383 One hundred ninety six thousand three hundred and eighty threeวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
196384 One hundred ninety six thousand three hundred and eighty fourวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
196385 One hundred ninety six thousand three hundred and eighty fiveวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
196386 One hundred ninety six thousand three hundred and eighty sixวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
196387 One hundred ninety six thousand three hundred and eighty sevenวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
196388 One hundred ninety six thousand three hundred and eighty eightวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
196389 One hundred ninety six thousand three hundred and eighty nineวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
196390 One hundred ninety six thousand three hundred and ninetyวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
196391 One hundred ninety six thousand three hundred and ninety oneวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
196392 One hundred ninety six thousand three hundred and ninety twoวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
196393 One hundred ninety six thousand three hundred and ninety threeวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
196394 One hundred ninety six thousand three hundred and ninety fourวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
196395 One hundred ninety six thousand three hundred and ninety fiveวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
196396 One hundred ninety six thousand three hundred and ninety sixวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
196397 One hundred ninety six thousand three hundred and ninety sevenวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
196398 One hundred ninety six thousand three hundred and ninety eightวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
196399 One hundred ninety six thousand three hundred and ninety nineวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
196400 One hundred ninety six thousand four hundredวัน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด หนึ่ง​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 196301 ถึง 196400 (One hundred ninety six thousand three hundred and one to One hundred ninety six thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 196401-196500, 196501-196600, 196601-196700, 196701-196800, 196801-196900, 196901-197000, 197001-197100, 197101-197200, 197201-197300, 197301-197400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 196201-196300, 196101-196200, 196001-196100, 195901-196000, 195801-195900, 195701-195800, 195601-195700, 195501-195600, 195401-195500, 195301-195400