วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1801 ถึง 1900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1801 ถึง 1900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 1801 ถึง 1900 (One thousand eight hundred and one to One thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
1801 One thousand eight hundred and oneวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
1802 One thousand eight hundred and twoวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สอง
1803 One thousand eight hundred and threeวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม
1804 One thousand eight hundred and fourวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่
1805 One thousand eight hundred and fiveวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
1806 One thousand eight hundred and sixวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก
1807 One thousand eight hundred and sevenวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
1808 One thousand eight hundred and eightวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด
1809 One thousand eight hundred and nineวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
1810 One thousand eight hundred and tenวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
1811 One thousand eight hundred and elevenวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
1812 One thousand eight hundred and twelveวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
1813 One thousand eight hundred and thirteenวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
1814 One thousand eight hundred and fourteenวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
1815 One thousand eight hundred and fifteenวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
1816 One thousand eight hundred and sixteenวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
1817 One thousand eight hundred and seventeenวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
1818 One thousand eight hundred and eighteenวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
1819 One thousand eight hundred and nineteenวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
1820 One thousand eight hundred and twentyวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
1821 One thousand eight hundred and twenty oneวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
1822 One thousand eight hundred and twenty twoวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
1823 One thousand eight hundred and twenty threeวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
1824 One thousand eight hundred and twenty fourวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
1825 One thousand eight hundred and twenty fiveวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
1826 One thousand eight hundred and twenty sixวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
1827 One thousand eight hundred and twenty sevenวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
1828 One thousand eight hundred and twenty eightวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
1829 One thousand eight hundred and twenty nineวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
1830 One thousand eight hundred and thirtyวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
1831 One thousand eight hundred and thirty oneวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
1832 One thousand eight hundred and thirty twoวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
1833 One thousand eight hundred and thirty threeวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
1834 One thousand eight hundred and thirty fourวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
1835 One thousand eight hundred and thirty fiveวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
1836 One thousand eight hundred and thirty sixวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
1837 One thousand eight hundred and thirty sevenวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
1838 One thousand eight hundred and thirty eightวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
1839 One thousand eight hundred and thirty nineวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
1840 One thousand eight hundred and fortyวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
1841 One thousand eight hundred and forty oneวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
1842 One thousand eight hundred and forty twoวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
1843 One thousand eight hundred and forty threeวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
1844 One thousand eight hundred and forty fourวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
1845 One thousand eight hundred and forty fiveวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
1846 One thousand eight hundred and forty sixวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
1847 One thousand eight hundred and forty sevenวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
1848 One thousand eight hundred and forty eightวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
1849 One thousand eight hundred and forty nineวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
1850 One thousand eight hundred and fiftyวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
1851 One thousand eight hundred and fifty oneวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
1852 One thousand eight hundred and fifty twoวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
1853 One thousand eight hundred and fifty threeวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
1854 One thousand eight hundred and fifty fourวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
1855 One thousand eight hundred and fifty fiveวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
1856 One thousand eight hundred and fifty sixวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
1857 One thousand eight hundred and fifty sevenวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
1858 One thousand eight hundred and fifty eightวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
1859 One thousand eight hundred and fifty nineวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
1860 One thousand eight hundred and sixtyวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
1861 One thousand eight hundred and sixty oneวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
1862 One thousand eight hundred and sixty twoวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
1863 One thousand eight hundred and sixty threeวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
1864 One thousand eight hundred and sixty fourวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
1865 One thousand eight hundred and sixty fiveวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
1866 One thousand eight hundred and sixty sixวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
1867 One thousand eight hundred and sixty sevenวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
1868 One thousand eight hundred and sixty eightวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
1869 One thousand eight hundred and sixty nineวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
1870 One thousand eight hundred and seventyวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
1871 One thousand eight hundred and seventy oneวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
1872 One thousand eight hundred and seventy twoวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
1873 One thousand eight hundred and seventy threeวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
1874 One thousand eight hundred and seventy fourวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
1875 One thousand eight hundred and seventy fiveวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
1876 One thousand eight hundred and seventy sixวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
1877 One thousand eight hundred and seventy sevenวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
1878 One thousand eight hundred and seventy eightวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
1879 One thousand eight hundred and seventy nineวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
1880 One thousand eight hundred and eightyวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
1881 One thousand eight hundred and eighty oneวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
1882 One thousand eight hundred and eighty twoวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
1883 One thousand eight hundred and eighty threeวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
1884 One thousand eight hundred and eighty fourวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
1885 One thousand eight hundred and eighty fiveวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
1886 One thousand eight hundred and eighty sixวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
1887 One thousand eight hundred and eighty sevenวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
1888 One thousand eight hundred and eighty eightวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
1889 One thousand eight hundred and eighty nineวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
1890 One thousand eight hundred and ninetyวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
1891 One thousand eight hundred and ninety oneวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
1892 One thousand eight hundred and ninety twoวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
1893 One thousand eight hundred and ninety threeวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
1894 One thousand eight hundred and ninety fourวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
1895 One thousand eight hundred and ninety fiveวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
1896 One thousand eight hundred and ninety sixวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
1897 One thousand eight hundred and ninety sevenวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
1898 One thousand eight hundred and ninety eightวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
1899 One thousand eight hundred and ninety nineวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
1900 One thousand nine hundredวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 1801 ถึง 1900 (One thousand eight hundred and one to One thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 1901-2000, 2001-2100, 2101-2200, 2201-2300, 2301-2400, 2401-2500, 2501-2600, 2601-2700, 2701-2800, 2801-2900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 1701-1800, 1601-1700, 1501-1600, 1401-1500, 1301-1400, 1201-1300, 1101-1200, 1001-1100, 901-1000, 801-900