สำนวนและประโยคที่ใช้ใน Resume / Cover Letter

สำนวนและประโยคที่ใช้ใน Resume / Cover Letter

เมื่อผู้สมัครงานมีคำศัพท์ที่จะเอาไว้บรรยายความสามารถ ประสบการณ์และคุณลักษณะของตนอยู่ในใจแล้ว ก็สามารถเริ่มต้นการเขียน Resume / Cover letter ได้อย่างไม่ยากเลยค่ะ (ก่อนหน้านี้เราได้กล่าวถึงส่วนประกอบของ Resume / Cover Letter และคำแนะนำเบื้องต้นไปแล้วนะคะ ย้อนกลับไปอ่านบทความของเราได้ค่ะ) แต่เราจะย้ำเสมอนะคะว่าอย่าสร้างข้อมูลที่เกินจริงเพราะสุดท้ายแล้วผลเสียก็จะเกิดกับตัวผู้สมัครงานเมื่อผู้สัมภาษณ์ทราบว่าข้อมูลไม่เป็นจริงค่ะ มาเริ่มต้นกันเลยนะคะ

Core Qualification

 • More than……………years extensive and diverse experience in…

มีประสบการณ์มาแล้วมากกว่า… และมีประสบการณ์ที่หลากหลายในด้าน….

 • Expertise and demonstrated skills in

มีความรู้และทักษะด้าน…

 • Extensive academic/practical background in

มีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ในด้าน…

 • Experienced in all facets/phases/aspects of

เชี่ยวชาญในกระบวนการ/ ขั้นตอน / ด้าน…

 • Knowledge of/experienced as/in

มีความรู้ในด้าน…/ มีประสบการณ์ในด้าน…

 • Extensive training/involvement in

มีประสบการณ์การฝึกฝน การเกี่ยวข้องกับ…

 • Proficient/competent at

มีความสามารถ / เชี่ยวชาญในด้าน…

 • A wide profile…

มีประสบการณ์ด้าน…

Experience

 • Employed to/joined organization to specialize in…

ทำงานให้กับองค์กรเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน…

 • Provide technical assistance to

ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคกับ…

 • Constant interaction with

ติดต่อสื่อสารกับ…

 • In charge of… / Involved in… / Employed to… / Assigned to…. / Function as…

ทำหน้าที่… / รับผิดชอบในส่วน…

สำหรับท่านที่กำลังมองหางาน และต้องการ Resume ดีๆ สมัครงานได้ผล 100% เราขอแนะนำบริการคุณภาพที่ www.idtecresume.com ด้วยทีมงานนักเขียนคุณภาพ เชื่อได้ว่าท่านจะได้ Resume และ Cover ที่โดดเด่น แตกต่างจากคนอื่นแน่นอน