คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวุฒิการศึกษา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาและสาขาวิชาที่เราสำเร็จการศึกษามานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องระบุให้ถูกต้องชัดเจนเมื่อทำการสมัครงานในบริษัทหรือสถาบันที่เราอยากจะร่วมทำงานด้วยนะคะ หลาย ๆ ครั้งวุฒิการศึกษาหรือสาขาวิชาเป็นปัญหาเพราะผู้สมัครอาจจะหลงลืม หรือนึกไม่ออกว่าวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษนั้นเรียกว่าอย่างไร เราจึงรวบรวมวุฒิการศึกษาด้านต่าง ๆ ไว้ดังนี้ค่ะ

Vocational Certificate
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
High Vocational Certificate
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
Bachelor of Public Administration (B.P.A.)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Science (B.Sc.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws (LL.B.)
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
Bachelor of Nursing Science (B.N.S.)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
Doctor of Medicine (M.D.)
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
Bachelor of Pharmacy (B.Pharm.)
เภสัชศาสตรบัณฑิต  (ภ.บ.)
Bachelor of Medical Technology  (B.MT.)
เทคนิคการแพทยบัณฑิต  (ทพ.บ.)
Doctor of Dental Surgery  (D.D.S.)
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   (ท.บ.) 
Bachelor of Accountancy (B.Acc.)
บัญชีบัณฑิต  (บช.บ.)                 
Bachelor of Physical Therapy  (B.PT.)
กายภาพบำบัดบัณฑิต  (กภ.บ.)                       
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Industrial Technology (B. Ind. Tech.)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Education  (B.Ed.)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)
Bachelor of Architecture (B.Arch.)
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
Doctor of Veterinary Medicine (D.V.M.)
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
Bachelor of Business Administration (B.B.A.)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)           
Bachelor of Economics  (B.Econ.)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต  (ศ.บ.)           
Bachelor of Social Work  (B.S.W.)
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สส.บ.)      
Bachelor of Information Science  (B.I.S.)
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต  (สท.บ.)
Bachelor of Communication Arts  (B.Com.Arts)
นิเทศศาตรบัณฑิต  (นศ.บ.)
Bachelor of Public Health  (B.P.H.)
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (ส.บ.)
Bachelor of Fine Arts (B.F.A.)
ศิลปกรรมศาสรตบัณฑิต (ศล.บ)    

 

สำหรับท่านที่กำลังมองหางาน และต้องการ Resume ดีๆ สมัครงานได้ผล 100% เราขอแนะนำบริการคุณภาพที่ www.idtecresume.com ด้วยทีมงานนักเขียนคุณภาพ เชื่อได้ว่าท่านจะได้ Resume และ Cover ที่โดดเด่น แตกต่างจากคนอื่นแน่นอน

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน