รับแปลสัญญาว่าจ้าง ประเมินราคาได้ทันที

รับแปลสัญญาว่าจ้างเป็นไทยและอังกฤษ ประเมินราคาได้ทันที รับงานด่วนได้

รับแปลสัญญาว่าจ้าง

รับแปลสัญญาว่าจ้าง – สัญญาว่าจ้าง เป็นสัญญาที่มีการระบุเงื่อนไขรายละเอียดในการทำงานระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง  ตามกฎหมายนั้น นายจ้างจะต้องออกใบสัญญาที่มีรายละเอียดและเงื่อนไขในส่วนของ อัตราค่าจ้าง ระยะเวลาในการทำงาน สถานที่ทำงาน เนื้อหาของงาน เวลาเลิกงาน วันหยุดและอื่นๆ  โดยทั่วไปนั้น สัญญาจ้างงานเป็นสัญญาที่ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ดังนั้น หลังจากการตกลง หากมีคำเสนอและคำสนองที่ตรงกันแล้ว ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือ ลายลักษณ์อักษร สัญญาก็จะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์  ทั้งนี้สัญญา จ้างแรงงาน จะถูกระงับลงในกรณีดังต่อไปนี้

  • เมื่อครบกำหนดตามที่ได้มีการตกลงไว้ในสัญญา
  • โดยผลของกฎหมาย
  • เมื่อนายจ้างใช้สิทธิไล่ลูกจ้างออกจากงาน
  • นายจ้างโอนสิทธิของตนให้บุคคลภายนอก โดยลูกจ้างไม่ยินยอม
  • ลูกจ้างให้บุคคลภายนอกทำงานแทนตนโดยนายจ้างไม่ยินยอม

Translation for contract of employment to Thai and English
A contract of employment specifies the conditions and details of work between an employee and an employer. By law, the employer must supply a contact which contains details and conditions concerning salary, duration of work, work place, work content, working hours, holidays etc. Contracts of employment do not have a specific format. Thus, after the agreement, if the offer is acceptable whether verbally or in writing, the contract is formalised. Contracts of employment can be terminated in the following cases:

– when the term is fulfilled as agreed in the contract
– due to the law
– when the employer exercises the right to dismiss employees
– when the employer transfers their right to outsiders without the employee’s consent
– when employees have outsiders work as their replacement without the employer’s consent

ทำไมต้องแปลเอกสารสัญญาว่าจ้างกับเรา?

สำนักงานแปลไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป พร้อมให้บริการแปลสัญญาว่าจ้าง ทั้งแปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นไทยและภาษาจีน โดยนักแปลที่สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์ มีผลการสอบTOEIC มากกว่า 850 คะแนนขึ้นไป เป็นนักแปลมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการรับแปลสัญญาในแบบต่างๆ 

หากสนใจสั่งแปลสัญญาว่าจ้างกับเราต้องทำอย่างไร?

แปลสัญญาจ้าง – สามารถสอบถามการให้บริการเพิ่มเติมและข้อมูลต่างๆได้ที่ สำนักงานแปลไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป โทร. 087-83174785 Line ID: 0878314785 อีเมล translationfind@gmail.com

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน