รับแปลสัญญาว่าจ้าง ประเมินราคาได้ทันที

รับแปลสัญญาว่าจ้าง

รับแปลสัญญาว่าจ้าง ภาษาอังกฤษ ด่วน พร้อมรับรอง ราคาถูก แปลสัญญาจ้างภาษาไทย-อังกฤษ-จีน งานถูกต้อง แปลงานเร็ว โดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์ สั่งแปลเลย

รับแปลสัญญาว่าจ้าง – สัญญาว่าจ้าง เป็นสัญญาที่มีการระบุเงื่อนไขรายละเอียดในการทำงานระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง  ตามกฎหมายนั้น นายจ้างจะต้องออกใบสัญญาที่มีรายละเอียดและเงื่อนไขในส่วนของ อัตราค่าจ้าง ระยะเวลาในการทำงาน สถานที่ทำงาน เนื้อหาของงาน เวลาเลิกงาน วันหยุดและอื่นๆ  โดยทั่วไปนั้น สัญญาจ้างงานเป็นสัญญาที่ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ดังนั้น หลังจากการตกลง หากมีคำเสนอและคำสนองที่ตรงกันแล้ว ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือ ลายลักษณ์อักษร สัญญาก็จะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์  ทั้งนี้สัญญา จ้างแรงงาน จะถูกระงับลงในกรณีดังต่อไปนี้

  • เมื่อครบกำหนดตามที่ได้มีการตกลงไว้ในสัญญา
  • โดยผลของกฎหมาย
  • เมื่อนายจ้างใช้สิทธิไล่ลูกจ้างออกจากงาน
  • นายจ้างโอนสิทธิของตนให้บุคคลภายนอก โดยลูกจ้างไม่ยินยอม
  • ลูกจ้างให้บุคคลภายนอกทำงานแทนตนโดยนายจ้างไม่ยินยอม

รับแปลสัญญาว่าจ้างเป็นไทยและอังกฤษ ประเมินราคาได้ทันที รับงานด่วนได้

Translation for contract of employment to Thai and English
A contract of employment specifies the conditions and details of work between an employee and an employer. By law, the employer must supply a contact which contains details and conditions concerning salary, duration of work, work place, work content, working hours, holidays etc. Contracts of employment do not have a specific format. Thus, after the agreement, if the offer is acceptable whether verbally or in writing, the contract is formalised. Contracts of employment can be terminated in the following cases:

– when the term is fulfilled as agreed in the contract
– due to the law
– when the employer exercises the right to dismiss employees
– when the employer transfers their right to outsiders without the employee’s consent
– when employees have outsiders work as their replacement without the employer’s consent

ทำไมต้องแปลสัญญาว่าจ้างกับเรา?

สำนักงานแปลไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป พร้อมให้บริการแปลสัญญาว่าจ้าง ทั้งแปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นไทยและภาษาจีน โดยนักแปลที่สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์ มีผลการสอบTOEIC มากกว่า 850 คะแนนขึ้นไป เป็นนักแปลมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการรับแปลสัญญาในแบบต่างๆ 

หากสนใจ รับแปลสัญญาว่าจ้าง กับเราต้องทำอย่างไร?

แปลสัญญาจ้าง – สามารถสอบถามการให้บริการเพิ่มเติมและข้อมูลต่างๆได้ที่ สำนักงานแปลไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป โทร. 087-83174785 Line ID: @tfind อีเมล translationfind@admin

รับจ้างแปลเอกสารกฎหมาย | รับแปลเอกสารกฎหมาย | รับแปลสัญญา | รับแปลสัญญาเช่า | รับแปลสัญญาว่าจ้าง | รับแปลสัญญาซื้อขาย | รับแปลสัญญาเช่าซื้อ | รับแปลสัญญาจำนอง | รับแปลสัญญาจำนำ | รับแปลสัญญาร่วมค้า | รับแปลสัญญา ภาษาอังกฤษ

www.แปลเอกสารออนไลน์.com