รับแปลสัญญาซื้อขาย ประเมินราคาทันที

รับแปลสัญญาซื้อขาย หากคุณกำลังมองหาศูนย์รับแปลสัญญาซื้อขาย เอกสารกฎหมายดีๆอยู่ ต้องที่นี่เลย บริการรับแปลสัญญาซื้อขาย ภาษาอังกฤษ ด่วน พร้อมรับรอง ราคาถูก

รับแปลสัญญาซื้อขาย

รับแปลสัญญาซื้อขาย – สัญญาซื้อขาย เป็นสัญญาอย่างหนึ่งที่มี ผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ขายคือบุคคลที่โอนกรรมสิทธิ์แห่งสินทรัพย์ให้แก่ บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้ซื้อ  สัญญาซื้อขายนั้นเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่จะต้องมีคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย นอกจากนั้นสัญญาซื้อขายที่จะต้องทำเป็นหนังสือหรือจดทะเบียน ต่อเจ้าหน้าที่ได้แก่ สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ หากละเว้นการกระทำตามแบบดังกล่าว จะถือว่าเป็นโมฆะ ประเภทของสัญญาซื้อขาย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด เป็นสัญญา ที่ผู้ขายมีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่จะซื้อขาย
  • สัญญาจะซื้อจะขาย เป็นสัญญาที่คู่สัญญาต้องการจะไปโอนกรรมสิทธิ์กันในภายหลัง
  • คำมั่นว่าจะขาย ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ การกระทำคำมั่นจะประกอบด้วยหลักฐานเป็นหนังสือ และต้องมีการชำระหนี้บางส่วนจึงจะสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้

รับแปลสัญญาซื้อขาย เป็นไทยและอังกฤษ ประเมินราคาทันที ต่อรองได้

Translation of contract for sales to Thai and English

Contract for sales is a type of contract relating to both the buyer and the seller. The seller transfers the ownership to another individual, called ‘the buyer’. Contract for sales is a reciprocal contract that must be agreed by both parties. The contract must be written as a document and registered with officials detailing contract for sales, immovable properties, and special types of movable properties. If one does not follow  the correct procedure, then the contract will be considered invalid. The types of contract of sales are as follows:

– Final contract for sales, this is a contract where sellers have the right over the asset to be sold or bought.
– Prospective contract for sales, a contract where both parties prefer to transfer ownership later.
– The pledge for sales, in the cases of immovable properties or special types of movable properties. The procedures consist of having documents as evidence, and part of the debts must be paid before one party can file a court case.

ทำไมต้องแปลสัญญาซื้อขายกับเรา?

สำนักงานแปลไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป พร้อมให้บริการแปลสัญญาซื้อขาย ทั้งแปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นไทย และภาษาจีน โดยนักแปลที่สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์ มีผลการสอบTOEIC มากกว่า 850 คะแนนขึ้นไป เป็นนักแปลมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการรับแปลสัญญาในแบบต่างๆ  

หากสนใจสั่งแปลสัญญาซื้อขายกับเราต้องทำอย่างไร?

แปลสัญญาซื้อขาย – สามารถสอบถามการให้บริการเพิ่มเติมและข้อมูลต่างๆได้ที่ สำนักงานแปลไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป โทร. 087-83174785 Line ID: @tfind อีเมล translationfind@gmail.com

รับจ้างแปลเอกสารกฎหมาย | รับแปลเอกสารกฎหมาย | รับแปลสัญญา | รับแปลสัญญาเช่า | รับแปลสัญญาว่าจ้าง | รับแปลสัญญาซื้อขาย | รับแปลสัญญาเช่าซื้อ | รับแปลสัญญาจำนอง | รับแปลสัญญาจำนำ | รับแปลสัญญาร่วมค้า | รับแปลสัญญา ภาษาอังกฤษ

www.แปลเอกสารออนไลน์.com