รับแปลสัญญาจำนำ ประเมินราคาทันที

รับแปลสัญญาจำนำ

รับแปลสัญญาจำนำ – สัญญาจำนำ เป็นสัญญาการกู้ยืมเงิน ระหว่างผู้จำนำและผู้รับจำนำ ผู้จำนำต้องเป็นเจ้าของทรัพย์  หากนำสินทรัพย์ที่ยักยอกมาจำนำ เจ้าของแท้จริงสามารถไถ่ของคืนได้ และ ทรัพย์สินที่จำนำต้องเป็นสังหาริมทรัพย์ โดยผู้จำนำทำการส่งมอบสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้รับจำนำ ไว้ประกันการชำระหนี้ หากไม่มีการส่งมอบทรัพย์สิน การจำนำถือว่าไม่เกิดขึ้น ผู้จำนำอาจจะเป็นลูกหนี้หรือบุคคลที่สามก็ได้ หากลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ผู้รับจำนำ สามารถบังคับจำนำโดยการถ่ายทอดตลาด โดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล   ทั้งนี้ ผู้รับจำนำต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้จำนำได้รับทราบเกี่ยวกับวันที่ที่จะขายทอดตลาด และสถานที่ที่จะขายทอดตลาด

รับแปลสัญญาจำนำ เป็นไทยและอังกฤษ ประเมินราคาทันที ต่อรองได้

Translation of pawn contract to Thai and English
A pawn contract is the loaning of money between pawner and pledge. The pawner must be the owner of the property. If a stolen property is pawned, the true owner can reclaim it. The pawned asset must be a movable property. The pawner will place the movable property with the pledge to ensure the reciprocation of loans. If there is no placement of property, then the pawn is considered invalid. The pawner may be the debtor or a third person. If the debtor fails to pay the pledge the amount due on the debt, force pawning can be done through markets, without the need to file a court case. Notably, the pledge must have a written record informing the pawner about the date and the place where the property will be released to the market.

ทำไมต้องรับแปลเอกสารสัญญาจำนำกับเรา?

สำนักงานแปลไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป พร้อมให้บริการแปลสัญญาจำนำ ทั้งแปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ และแบบภาษาอังกฤษเป็นไทย โดยนักแปลที่สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์ มีผลการสอบTOEIC มากกว่า 850 คะแนนขึ้นไป เป็นนักแปลมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการรับแปลสัญญาในแบบต่างๆ 

หากสนใจสั่งแปลสัญญาจำนำกับเราต้องทำอย่างไร?

แปลสัญญาจำนำ – สามารถสอบถามการให้บริการเพิ่มเติมและข้อมูลต่างๆได้ที่ สำนักงานแปลไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป โทร.087-83174785Line ID: @tfind อีเมล translationfind@gmail.com

รับจ้างแปลเอกสารกฎหมาย | รับแปลเอกสารกฎหมาย | รับแปลสัญญา | รับแปลสัญญาเช่า | รับแปลสัญญาว่าจ้าง | รับแปลสัญญาซื้อขาย | รับแปลสัญญาเช่าซื้อ | รับแปลสัญญาจำนอง | รับแปลสัญญาจำนำ | รับแปลสัญญาร่วมค้า | รับแปลสัญญา ภาษาอังกฤษ

www.แปลเอกสารออนไลน์.com

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน