รับแปลสัญญาจำนอง ประเมินราคาทันที

รับแปลสัญญาจำนอง ประเมินราคาทันที

รับแปลสัญญาจำนองสัญญาจำนอง คือ สัญญา ซึ่งผู้จำนองเอาทรัพย์สินตราไว้แก่ผู้รับจำนอง เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ โดยที่ ทรัพย์สินยังคงอยู่กับผู้จำนอง แต่จะต้องมีการจดทะเบียนจำนองกับเจ้าหน้าที่  และผู้จำนองมีสิทธิ์ในการครอบครอง และเป็นเจ้าของกรมสิทธิ์  หากทรัพย์สินที่นำไปจำนองถึงกำหนด ชำระหนี้แล้ว ลูกหนี้ไม่มาชำระ เจ้าหนี้สามารถฟ้องร้องและนำทรัพย์สินขายทอดตลาด ในส่วนของความระงับแห่งสัญญาจำนอง จะเกิดขึ้นเมื่อ

  • หนี้ประกันหมดไป หรือมีการชำระหนี้ที่เกิดจากสัญญา
  • การปลดจำนอง หรือเจ้าหนี้ยอมสละหลักประกันการชำระหนี้ ซึ่งการปลดจำนองต้องทำเป็นหนังสือเท่านั้น ทำด้วยวาจาไม่ได้

รับแปลสัญญาจำนอง ประเมินราคาได้ทันที ต่อรองได้

Translation of mortgage to Thai and English
Mortgage is a contact in which the mortgagor places the assets with the mortgagee to insure a debt payment. The asset remains with the mortgagor, but there will be a mortgage registration with officials. The mortgagee has the right of ownership, and is the owner of such right. If the asset bought for mortgage reaches the term of debt payment and the mortgagor has not yet paid, then the creditor may sue and sell the asset on the market. The termination of a contract of mortgage will occur when:

– the insured debt has been paid completely, or the debt has been paid according to the contract
– the mortgage is released or the creditor releases the mortgage,  this must be done in writing, it cannot be done verbally

ทำไมต้องแปลสัญญาจำนองกับเรา?

สำนักงานแปลไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป พร้อมให้บริการแปลสัญญาจำนอง ทั้งแปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นไทย และภาษาจีน โดยนักแปลที่สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์ มีผลการสอบTOEIC มากกว่า 850 คะแนนขึ้นไป เป็นนักแปลมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการรับแปลสัญญาในแบบต่างๆ 

หากสนใจสั่งแปลสัญญาจำนองกับเราต้องทำอย่างไร?

แปลสัญญาจำนอง – สามารถสอบถามการให้บริการเพิ่มเติมและข้อมูลต่างๆได้ที่ สำนักงานแปลไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป โทร.087-83174785Line ID: @tfind อีเมล translationfind@gmail.com

รับจ้างแปลเอกสารกฎหมาย | รับแปลเอกสารกฎหมาย | รับแปลสัญญา | รับแปลสัญญาเช่า | รับแปลสัญญาว่าจ้าง | รับแปลสัญญาซื้อขาย | รับแปลสัญญาเช่าซื้อ | รับแปลสัญญาจำนอง | รับแปลสัญญาจำนำ | รับแปลสัญญาร่วมค้า | รับแปลสัญญา ภาษาอังกฤษ

www.แปลเอกสารออนไลน์.com

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน