ภาษาอังกฤษกับ 7 อาชีพเสรีในประชาคมอาเซียน (3)

ภาษาอังกฤษกับ 7 อาชีพเสรีในประชาคมอาเซียน (3)

อาชีพวิศวกร (engineer) สถาปนิก (architect) และนักสำรวจ (explorer) เป็นอีกสามอาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีภายใต้กฎเกณฑ์กลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนค่ะ ซึ่งทั้งสามอาชีพนี้มีความคล้ายคลึงกันอยู่พอสมควรในด้านของคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ เราจึงยกตัวอย่างคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่อาชีพดังกล่าวนี้ควรจะมีพื้นฐานไว้บ้างเพื่อเตรียมตัวรองรับอนาคตอันใกล้ในการเปิดประเทศต้อนรับเพื่อน ๆ ในอาชีพเดียวกันนี้นะคะ จะได้สนทนาพูดคุยกันได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

คำศัพท์ทั่วไป

คำศัพท์ความหมายคำศัพท์ความหมาย
mechanical pencil blueprint

building

calculation

component

distill

distribution

flexible

generate

hydraulic

ดินสอเขียนแบบ

แบบพิมพ์เขียว

สิ่งก่อสร้าง

การคำนวณ

องค์ประกอบ

กลั่น

การกระจายตัว

ยืดหยุ่น

ผลิต, ให้กำเนิด

ขับเคลื่อนด้วยน้ำ

joint

motion

set square

compass

bricklayer

drawing

plywood

insulation

socket

roofer

ข้อต่อ

การเคลื่อนที่

บรรทัดสามเหลี่ยม

เข็มทิศ

ช่างก่อปูน

แบบ

ไม้อัด

ฉนวน

ปลั๊กตัวเมีย

ช่างทำหลังคา

ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

I’d like to discuss materials needed in this project.ฉันอยากจะหารือเรื่องวัสดุที่จะใช้ในโครงการนี้สักหน่อย
It’s not a bad idea but I think we need more durable and flexible materials.เป็นความคิดที่ไม่เลวนะ แต่ฉันคิดว่าเราต้องการวัสดุที่ทนทานและยืดหยุ่นมากกว่านี้
This construction project will be launched very soon.โครงการก่อสร้างโครงการนี้จะเริ่มดำเนินการในเร็ววันนี้
Why don’t we use hydraulic pressure to make this project possible?เราน่าจะใช้แรงดันน้ำกับโครงการนี้
I already did a blueprint. I will submit it to you tomorrow morning.ฉันได้ร่างแบบพิมพ์เขียวเรียบร้อยแล้ว ฉันจะส่งแบบให้คุณพรุ่งนี้เช้า
Is it possible to apply distillation in the building process?เป็นไปได้ไหมถ้าจะใช้การกลั่นในขั้นตอนการก่อสร้าง
This set square is used for drafting.ไม้บรรทัดสามเหลี่ยมนี้ใช้ในการร่างแบบ
It is made of brick.สิ่งนี้ทำมาจากอิฐ

ขอบคุณข้อมูลภาษาอังกฤษจากhttp://www.usingenglish.com

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน