ตัวอย่างคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่นักบัญชี (Accountant)

ตัวอย่างคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่นักบัญชี (Accountant)

ภาษาอังกฤษกับ 7 อาชีพเสรีในประชาคมอาเซียน (2)

เราได้พูดถึงภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาลไปแล้วนะคะ มาคราวนี้ขอพูดถึงตัวอย่างคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่นักบัญชี (Accountant) ต้องเตรียมตัวไว้เผื่อว่าต้องการที่จะโยกย้ายตนเองไปทำงานในประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน หรือสำหรับหลาย ๆ คนที่จะต้องทำงานกับนักบัญชีชาวต่างชาติในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไป

คำศัพท์ความหมายคำศัพท์ความหมาย
balance sheet

liquid assets

liability

net income

property

payroll

equity

cash flow

depreciation

notes payable

งบดุล

สินทรัพย์สภาพคล่อง

หนี้สิน

กำไรสุทธิ

ทรัพย์สิน

เงิน

ผู้ถือหุ้น

กระแสเงินสด

ค่าเสื่อมราคา

ตั๋วเงินจ่าย

trial balance

net growth

tax return

income tax return

total revenue

gross income

petty cash

tangible assets

retained earnings

fixed assets

การจัดทำงบทดลอง

กำไรสุทธิ

การคืนภาษี

การคืนภาษีรายได้

รายรับรวม

รายได้รวม

เงินสดย่อย

สินทรัพย์ที่มีตัวตน

กำไรสะสม

สินทรัพย์ถาวร

ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

I’d like to look into the Bob account for a moment.ฉันอยากจะตรวจดูบัญชีของคุณบ๊อบสักหน่อย
I do the bookkeeping and update the balance sheet every month.ฉันทำบัญชีและอัพเดทบัญชีทุกเดือน
I deducted 20,000 Bath for depreciation of products.ฉันหักค่าเสื่อมราคาของสินค้าเป็นจำนวน 20,000 บาท
The net growth is very high this year.กำไรสุทธิของปีนี้สูงมากเลยนะ
Have you completed a tax return before?คุณเคยทำการคืนภาษีมาก่อนไหม
I will explain the form, the formats of income tax return for you.ฉันจะอธิบายเกี่ยวกับแบบฟอร์มการคืนภาษีรายได้ให้คุณฟัง
The total revenue is slightly more this year.รายรับรวมของปีนี้เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย
Our investment program has been ready to go for months.แผนการลงทุนของเราครอบคลุมไปอีกหลายเดือน

ขอบคุณข้อมูลภาษาอังกฤษจากhttp://www.businessenglishsite.com/

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน