การต่อรองเงินเดือนกับการสัมภาษณ์งาน

การต่อรองเงินเดือนกับการสัมภาษณ์งาน

ผู้สมัครงานอาจจะไม่คาดคิดหรือไม่คุ้นเคยกับการต่อรองเงินเดือนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเข้าสัมภาษณ์งาน ทั้งนี้อาจเนื่องด้วยว่าประเทศไทยไม่ค่อยมีวัฒนธรรมในการต่อรองเงินเดือนเพราะบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ มักจะกำหนดอัตราเงินเดือนไว้อย่างชัดเจนแล้ว แต่บริษัทต่างชาติมักจะเปิดโอกาสให้ผู้สมัครงานต่อรองเงินเดือนได้ ดังนั้นหากผู้สมัครงานขาดทักษะในการต่อรองอัตราเงินเดือน ผู้สมัครงานก็จะพลาดโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเองค่ะ ซึ่งการต่อรองเงินเดือนนี้ผู้สมัครงานไม่ควรจะระบุอัตราเงินเดือนที่ตนเองต้องการทันที ควรจะมีการเกริ่นนำและเปิดโอกาสให้ผู้สัมภาษณ์เป็นผู้เสนอก่อนและควรจะต้องมีเทคนิคการต่อรองบ้างค่ะ อีกทั้งควรศึกษาข้อมูลอัตราเงินเดือนต่ำสุดและสูงสุดในสาขาที่ตนเองสมัครด้วยนะคะ เพราะหากผู้สมัครงานต่อรองอัตราที่ไม่สมเหตุสมผลก็คงดูไม่เหมาะ เราจึงมีตัวอย่างคำถามและแนวทางการต่อรองเงินเดือนมาฝากกันค่ะ

Salary Talk

Q: What do you expect in the way of salary? (คุณคาดหวังเงินเดือนในอัตราเท่าไหร่)

A: I really need more information about the position before I can begin to discuss salary. Can

   you tell me the range budgeted for this position?” (ฉันคงจะต้องขอข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน

   ในตำแหน่งนี้ของบริษัทคุณก่อน คุณช่วยบอกได้ไหมว่าอัตราเงินเดือนอยู่ที่เท่าไหร่)

Q: What salary range would you require to take this job? (คุณคิดว่าตำแหน่งของคุณควรจะ

   มีอัตราเงินเดือนเป็นอย่างไร)

A1: Based on my previous experience and education and the ‘going rate’ for this type of

     position, I would like to be in…. Is that a range that fit with your salary structure?

   (จากประสบการณ์และความรู้ของฉันรวมถึงอัตราเงินเดือนที่ควรจะเป็นสำหรับตำแหน่งนี้ ฉันคิดว่า

   อัตราเงินเดือนควรจะอยู่ที่… ไม่ทราบว่าอัตรานี้เหมาะกับโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทคุณหรือไม่)

A2: I believe that my salary expectations are in line with my qualifications and education. I

     would like to be in… (ฉันเชี่อว่าเงินเดือนที่ฉันต้องการเหมาะสมกับคุณสมบัติและการศึกษาของ

     ฉันแล้ว ดังนั้นฉันคิดว่าอัตราเงินเดือนควรจะอยู่ที่…)

Q: Would you consider taking less pay than you made in your last job? (หากคุณได้รับ

   เงินเดือนน้อยกว่าตำแหน่งเดิมของคุณ คุณจะพิจารณางานนี้หรือไม่)

A: Opportunity is valuable to me. I am always willing to look at the bigger picture. I would want

   to be paid according to what I bring to the position, but would be willing to be somewhat

   flexible. (ฉันได้รับประโยชน์จากการเปิดรับโอกาสใหม่ ๆ เสมอ และฉันก็เต็มใจที่จะมองภาพที่กว้าง

   ขึ้น ดังนั้นฉันคิดว่าฉันควรจะได้รับค่าตอบแทนตามความสามารถที่ฉันมี แต่ทั้งนี้ฉันก็เต็มใจที่จะ

   ยืดหยุ่นให้ได้)

สำหรับท่านที่กำลังมองหางาน และต้องการ Resume ดีๆ สมัครงานได้ผล 100% เราขอแนะนำบริการคุณภาพที่ www.idtecresume.com ด้วยทีมงานนักเขียนคุณภาพ เชื่อได้ว่าท่านจะได้ Resume และ Cover ที่โดดเด่น แตกต่างจากคนอื่นแน่นอน

 

*** Adapted from http://www.jobdig.com/articles/1247/_Salary_Talk_During_the_Job_Interview.html

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน