รับแปลเอกสารด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด

รับแปลเอกสารด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์

การแปลงานเอกสารเฉพาะสายอาชีพ เช่น การแปลงานด้านเศรษฐศาสตร์ การแปลงานด้านการเงิน และ การแปลงานด้านการตลาด ต้องอาศัยทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาผนวกกับความรู้เฉพาทางและศัพท์เทคนิคตามสายงานเพื่อให้ได้งานแปลที่มีคุณภาพ สามารถถอดความหมายของเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

เอกสารด้านเศรษฐศาตร์ การเงิน และการตลาด ส่วนใหญ่ที่ทางเรารับแปลมักเป็นงานด้านวิชาการ เช่น บทความทางวิชาการ Textbook และ Case Study ขณะเดียวกันเราภาคภูมิใจทีได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทเอกชนหลายแห่ง ในการรับแปลเอกสารด้านงบดุลการเงิน และ งาน Presentation ต่างๆ 

“ความได้เปรียบของเราคือเรามีทีมงานนักแปลที่สำเร็จการศึกษาทั้งด้านภาษาและด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยซึ่งมีประสบการณ์ด้านการแปลงานเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการตลาด มาอย่างยาวนาน เราจึงมั่นใจถึงผลงานของเราและรับประกันความพึงพอใจของลูกค้า”

ทำไมต้องเลือกแปลเอกสารด้านเศรษฐศาสตร์ การแปลงานด้านการเงิน การตลาดกับเรา?

1. เรามีเครือข่ายนักแปลที่เชี่ยวชาญครอบคลุมในสาขาหลักๆ คอยบริการตลอด 24 ชั่วโมง
2. เราสามารถเริ่มทำงานได้ทันที เพื่อให้ทันต่อการใช้งาน
3. เรารับประกันคุณภาพทุกชิ้นงาน

วิธีการสั่งแปลเอกสารด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์

แนบไฟล์งานที่ต้องการแปลมาได้ที่ translationfind@gmail.com จากนั้นทางเราจะทำใบเสนอราคาโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ท่านประกอบการตัดสินใจ เราแปลเอกสารด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ โดยนักแปลตรงสาย จึงเชื่อมั่นว่าจะได้งานที่มีคุณภาพ สามารถส่งมาได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 087-83147875 ติดต่อทาง line ได้ที่ไอดี @tfind