Resume กับการสมัครงาน

AEC ใกล้เข้าแล้วนะคะ ซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าภาษาอังกฤษได้มีบทบาทในแทบจะทุกพื้นที่ในชีวิตเราเลยค่ะ การสมัครงานก็เช่นกัน Resume หรือ CV ภาษาอังกฤษนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้สมัครงานประสบความสำเร็จในการเข้าไปทำงานในองค์กรหรือบริษัทที่ตนหวังค่ะ พูดง่าย ๆ นั่นก็คือ ยิ่งเราสามารถแสดงจุดเด่นของตนเองผ่าน Resume หรือ CV เป็นภาษาอังกฤษของตนเองได้มากเท่าไหร่ ก็เท่ากับเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้รับคัดเลือกเข้าทำงานมากเท่านั้นค่ะ

ด้วยเหตุนี้การเขียน Resume เป็นภาษาอังกฤษ จึงมีความสำคัญมากนะคะ เรามีเคล็ดลับเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับการเขียน Resume เป็นภาษาอังกฤษ มาฝากดังนี้ค่ะ

  1. องค์ประกอบ Resume ที่ครบถ้วน Resume โดยทั่วไปจะประกอบด้วย

Personal Information / Name/ Address / Phone number ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ

Objective วัตถุประสงค์ในการสมัครงาน ซึ่งควรเขียนให้ตรงกับความต้องการของตำแหน่งหรือบริษัทที่สมัครให้มากที่สุด

Education ระดับการศึกษา ควรเรียงจากวุฒิการศึกษาสูงสุดไปต่ำสุด

Core qualification คุณสมบัติ จุดเด่น ความสามารถ

Experience ประสบการทำงาน ควรเขียนประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ต้องการสมัครเท่านั้น ไม่ควรใส่ประสบการณ์ที่เคยทำงานทั้งหมด

References บุคคลอ้างอิง (ในบางกรณีอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่ค่ะ)

  1. นำเสนอตามความเป็นจริง และตรงไปตรงมา ในหลาย ๆ ครั้งผู้สมัครงานมักเข้าใจผิดว่าควรต้องเขียนแสดงให้เห็นความสามารถหรือประสบการณ์ที่เกินจริงเพื่อดึงดูดผู้สัมภาษณ์ให้เลือกตนเอง ซึ่งในหลาย ๆ ครั้งเมื่อผู้สัมภาษณ์เข้าไปสัมภาษณ์แล้วพบว่าคุณสมบัติหรือประสบการณ์ไม่ตรงกับที่ได้ระบุใน Resume ก็นับว่าเป็นเรื่องที่เสียหายเลยนะคะ แทนที่จะได้เข้าทำงานกลับโดนมองติดลบค่ะ
  2. เขียนด้วยภาษาที่กระชับ แต่ใช้คำศัพท์ที่แสดงให้เห็นคุณสมบัติตนเองอย่างชัดเจน ซึ่งคำศัพท์ดังกล่าวนี้คือ Power verbs เพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกถึงความสามารถและคุณสมบัติที่ชัดเจน มากกว่าการใช้คำว่า make หรือ do นะคะยกตัวอย่างเช่น

Planning (วางแผน): commission,  evaluate, tailor

Organizing (การจัดการ): acquire,  catalog, designate

Executing (บริหาร):  operate, administer, process

Problem Solving (การแก้ปัญหา): alleviate, conceptualize, detect

***ดูตัวอย่าง ได้ที่ https://www.resumeextra.com/ รวม Resume Examples ภาษาอังกฤษกว่า 300 สาขาอาชีพ

สำหรับท่านที่กำลังมองหางาน และต้องการ Resume ดีๆ สมัครงานได้ผล 100% เราขอแนะนำบริการคุณภาพที่ www.idtecresume.com ด้วยทีมงานนักเขียนคุณภาพ เชื่อได้ว่าท่านจะได้ Resume และ Cover ที่โดดเด่น แตกต่างจากคนอื่นแน่นอน