คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับบรรยายคุณสมบัติใน Resume / Cover Letter

แน่นอนว่าในการเขียน Resume / Cover Letter นั้น ผู้สมัครงานต้องการจะบรรยายความสามารถและประสบการณ์ของตนเองให้โดดเด่นมากที่สุดเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้สัมภาษณ์งานให้ได้มากที่สุดค่ะ แต่ในบางครั้งเนื่องด้วยผู้สมัครงานอาจจะไม่สันทัดหรือไม่คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ ทำให้นึกไม่ออกว่าหากอยากจะบอกบรรยายความสามารถ หรือประสบการณ์ต่าง ๆ นั้นควรจะใช้คำศัพท์แบบใด หลาย ๆ คนใช้การบรรยายด้วยประโยคยาว ๆ ซึ่งจะทำให้ Resume / Cover Letter กลายเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจสำหรับผู้สัมภาษณ์ ดั้งนั้นเราจึงมีตัวอย่างคำศัพท์ดังกล่าวมาฝากกันค่ะ คำศัพท์เหล่านี้สามารถอธิบายและบรรยายความสามารถและประสบการณ์ของผู้สมัครงานได้อย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้ผู้สมัครงานต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าการเขียน Resume / Cover Letter นั้นต้องเขียนให้ตรงกับความสามารถของตัวเองนะคะ อย่างสร้างข้อมูลเท็จเพราะมันไม่ได้เป็นผลดีต่อตนเองแต่อย่างใดค่ะ

Powerful words

customer-orientated   :         ให้ความสำคัญกับลูกค้า

goal-oriented            :         คำนึงถึงเป้าหมายเป็นสำคัญ

detail-oriented          :         ใส่ใจในทุกรายละเอียด

result-oriented          :         ให้ความสำคัญกับความสำเร็จ

profit-oriented           :         ให้ความสำคัญกับผลกำไร

solution-oriented        :         ให้ความสำคัญกับผลลัพท์ของงาน

meeting targets         :         จัดการงานได้ตามเวลา

handle stress easily   :         จัดการกับความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

team player              :         ทำงานเป็นทีม

can-do attitude         :         ทัศนคติที่บอกว่าทำได้

drive to succeed        :         กระตือรือร้นต่อความสำเร็จ

eager to learn          :         กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้

good at multitasking   :         มีประสิทธิภาพในการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน

self-disciplined          :         มีวินัยในตนเอง

self-reliant                :         เชื่อมั่นใจตนเอง

self-controlled           :         ควบคุมตนเองได้เป็นอย่างดี

self-motivated           :         สร้างแรงจูงใจด้วยตนเอง

self-confident            :         มั่นใจในตนเอง

out-of-the-box thinker:         คิดนอกกรอบ

top-ranked               :         อยู่ในอันดับต้น ๆ

สำหรับท่านที่กำลังมองหางาน และต้องการ Resume ดีๆ สมัครงานได้ผล 100% เราขอแนะนำบริการคุณภาพที่ www.idtecresume.com ด้วยทีมงานนักเขียนคุณภาพ เชื่อได้ว่าท่านจะได้ Resume และ Cover ที่โดดเด่น แตกต่างจากคนอื่นแน่นอน