ตัวอย่างคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่นักบัญชี (Accountant)

ภาษาอังกฤษกับ 7 อาชีพเสรีในประชาคมอาเซียน (2)

เราได้พูดถึงภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาลไปแล้วนะคะ มาคราวนี้ขอพูดถึงตัวอย่างคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่นักบัญชี (Accountant) ต้องเตรียมตัวไว้เผื่อว่าต้องการที่จะโยกย้ายตนเองไปทำงานในประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน หรือสำหรับหลาย ๆ คนที่จะต้องทำงานกับนักบัญชีชาวต่างชาติในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไป

คำศัพท์ ความหมาย คำศัพท์ ความหมาย
balance sheet

liquid assets

liability

net income

property

payroll

equity

cash flow

depreciation

notes payable

งบดุล

สินทรัพย์สภาพคล่อง

หนี้สิน

กำไรสุทธิ

ทรัพย์สิน

เงิน

ผู้ถือหุ้น

กระแสเงินสด

ค่าเสื่อมราคา

ตั๋วเงินจ่าย

trial balance

net growth

tax return

income tax return

total revenue

gross income

petty cash

tangible assets

retained earnings

fixed assets

การจัดทำงบทดลอง

กำไรสุทธิ

การคืนภาษี

การคืนภาษีรายได้

รายรับรวม

รายได้รวม

เงินสดย่อย

สินทรัพย์ที่มีตัวตน

กำไรสะสม

สินทรัพย์ถาวร

ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

I’d like to look into the Bob account for a moment. ฉันอยากจะตรวจดูบัญชีของคุณบ๊อบสักหน่อย
I do the bookkeeping and update the balance sheet every month. ฉันทำบัญชีและอัพเดทบัญชีทุกเดือน
I deducted 20,000 Bath for depreciation of products. ฉันหักค่าเสื่อมราคาของสินค้าเป็นจำนวน 20,000 บาท
The net growth is very high this year. กำไรสุทธิของปีนี้สูงมากเลยนะ
Have you completed a tax return before? คุณเคยทำการคืนภาษีมาก่อนไหม
I will explain the form, the formats of income tax return for you. ฉันจะอธิบายเกี่ยวกับแบบฟอร์มการคืนภาษีรายได้ให้คุณฟัง
The total revenue is slightly more this year. รายรับรวมของปีนี้เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย
Our investment program has been ready to go for months. แผนการลงทุนของเราครอบคลุมไปอีกหลายเดือน

ขอบคุณข้อมูลภาษาอังกฤษจากhttp://www.businessenglishsite.com/