หลักการใช้ Present Continuous Tense พร้อมตัวอย่างประโยค

Present Continuous Tense

รูปแบบประโยคโครงสร้าง
บอกเล่าS + is,am,are +Ving
ปฏิเสธS + is,am,are  + not +Ving
คำถามIs,am,are + S +Ving

เราจะใช้ Present Continuous กล่าวถึงเหตุการณ์ที่กำลังกระทำหรือดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน หรือจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ในโครงสร้างประโยคมักจะมีคำข้างล่างนี้ไปรวมอยู่ในประโยคด้วย เช่น

  • now / right now  ตอนนี้
  • at the moment  ตอนนี้

ตัวอย่างประโยคบอกเล่า

โครงสร้าง : S. + is/am/are + V.ing   เช่น

They are speaking English right now. พวกเขากำลังพูดภาษาอังกฤษตอนนี้

She is studying English at the moment. เธอกำลังเรียนภาษาอังกฤษตอนนี้

ตัวอย่างประโยคปฏิเสธ

โครงสร้าง : S. + is/am/are + not + V.ing   เช่น

They aren’t speaking English right now. พวกเขาไม่ได้กำลังพูดภาษาอังกฤษตอนนี้

She isn’t studying English at the moment. เธอไม่ได้กำลังเรียนภาษาอังกฤษตอนนี้

ตัวอย่างประโยคคำถาม

โครงสร้าง : Is/am/are + S + V.ing   เช่น

Are they speaking English right now? พวกเขากำลังพูดภาษาอังกฤษตอนนี้ใช่ไหม?

Is she studying English at the moment? เธอไม่ได้กำลังเรียนภาษาอังกฤษตอนนี้ใช่ไหม?

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น