• รับแปลเอกสารด้านธุรกิจ
  • รับแปลเอกสารคู่มือ
  • รับแปลเอกสารราชการ
  • รับแปลเว็บไซต์ไทย-อังกฤษ
  • รับแปลงานด่วน
  • รับแปลเอกสารด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์

บริการ ของเรา

Criticism

กรุณาส่งงานที่ต้องการแปลมาที่ translationfind@gmail.com 

สอบถามโทร 087-8314-785  ทาง Line ได้ที่ไอดี 0878314785

 


 

Send the documents for translation to translationfind@gmail.comFor inquiries call 087-8314-785. Contact through LINE ID at 0878314785.

รับแปลสัญญาซื้อขาย ประเมินราคาทันที ต่อรองได้

รับแปลสัญญาซื้อขายเป็นไทยและอังกฤษ ประเมินราคาทันที ต่อรองได้

สัญญาซื้อขาย เป็นสัญญาอย่างหนึ่งที่มี ผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ขายคือบุคคลที่โอนกรรมสิทธิ์แห่งสินทรัพย์ให้แก่ บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้ซื้อ  สัญญาซื้อขายนั้นเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่จะต้องมีคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย นอกจากนั้นสัญญาซื้อขายที่จะต้องทำเป็นหนังสือหรือจดทะเบียน ต่อเจ้าหน้าที่ได้แก่ สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ หากละเว้นการกระทำตามแบบดังกล่าว จะถือว่าเป็นโมฆะ ประเภทของสัญญาซื้อขาย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด เป็นสัญญา ที่ผู้ขายมีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่จะซื้อขาย
  • สัญญาจะซื้อจะขาย เป็นสัญญาที่คู่สัญญาต้องการจะไปโอนกรรมสิทธิ์กันในภายหลัง
  • คำมั่นว่าจะขาย ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ การกระทำคำมั่นจะประกอบด้วยหลักฐานเป็นหนังสือ และต้องมีการชำระหนี้บางส่วนจึงจะสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้

Translation of contract for sales to Thai and English

Contract for sales is a type of contract relating to both the buyer and the seller. The seller transfers the ownership to another individual, called ‘the buyer’. Contract for sales is a reciprocal contract that must be agreed by both parties. The contract must be written as a document and registered with officials detailing contract for sales, immovable properties, and special types of movable properties. If one does not follow  the correct procedure, then the contract will be considered invalid. The types of contract of sales are as follows:

- Final contract for sales, this is a contract where sellers have the right over the asset to be sold or bought.
- Prospective contract for sales, a contract where both parties prefer to transfer ownership later.
- The pledge for sales, in the cases of immovable properties or special types of movable properties. The procedures consist of having documents as evidence, and part of the debts must be paid before one party can file a court case.


ทำไมต้องแปลเอกสารสัญญาซื้อขายกับเรา?

สำนักงานแปลไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป พร้อมให้บริการแปลสัญญาซื้อขาย ทั้งแปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นไทย และภาษาจีน โดยนักแปลที่สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์ มีผลการสอบTOEIC มากกว่า 850 คะแนนขึ้นไป เป็นนักแปลมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในสัญญาในแบบต่างๆ  


หากสนใจสั่งแปลสัญญาซื้อขายกับเราต้องทำอย่างไร?

สามารถสอบถามการให้บริการเพิ่มเติมและข้อมูลต่างๆได้ที่ สำนักงานแปลไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป โทร.087-83174785Line ID: 0878314785 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


นโยบายและการรับประกัน

นโยบายของเรา

การแปลเอกสารกฎหมายและสัญญา ไม่ใช่ว่านักแปลทุกคนจะทำได้ เพราะต้องแปลให้ถูกต้องตามต้นฉบับ จะผิดเพี้ยนไม่ได้ ดังนั้น นักแปลที่เราคัดเลือกมาจะต้องเก่งทั้งด้านกฎหมายและเรื่องภาษา ด้วยเหตุผลดังกล่าว งานทุกชิ้นที่เราให้บริการแปล จะต้องแปลจากนักแปลที่สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์และมีผลการสอบ TOIEC ไม่ต่ำกว่า 850 คะแนน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว

แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา

และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

Some of Our Customers

21481510

67121713

2120191816

 


 

ตัวอย่างผลงานบางส่วนของเรา (Samples)

สัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ โคฟเวอร์ เซฟ

(Thai - English) 

-------------------------------------------

商业服务管理与发展合同 (สัญญาไทยเป็นจีน)

-------------------------------------------

JOINT VENTURE AGREEMENT (สัญญากิจการร่วมค้า) 
Work Obtaining Letter
Appointment Letter of Coordinator 
Cash Collection to JOINT VENTURE LETTER

(Thai-English Translation) 

-------------------------------------------

Memorandum of Mutual Agreement (Thai-English) from K.S.P. GROUP CO., LTD.

-------------------------------------------

Employment Agreement (Thai-English)

-------------------------------------------

Agreement to Sell the Land and Deposit (Thai-English)

-------------------------------------------

Lease Agreement (English -Thai)
-------------------------------------------
สัญญาจ้างทำของ (Thai - English) from Fluid-Bag (Asia) Ltd.
-------------------------------------------
Employment Contract (English -Thai) 
-------------------------------------------
Hire of Work Contract (English -Thai)
-------------------------------------------
SALE AND PURCHASE AGREEMENT (Thai - English) 
-------------------------------------------
สัญญาว่าจ้างรถบัสรับ - ส่งพนักงาน (Thai - English) 
-------------------------------------------

Etc.