• รับแปลเอกสารด้านธุรกิจ
  • รับแปลเอกสารคู่มือ
  • รับแปลเอกสารราชการ
  • รับแปลเว็บไซต์ไทย-อังกฤษ
  • รับแปลงานด่วน
  • รับแปลเอกสารด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์

บริการ ของเรา

Criticism

กรุณาส่งงานที่ต้องการแปลมาที่ translationfind@gmail.com 

สอบถามโทร 087-8314-785  ทาง Line ได้ที่ไอดี 0878314785

 


 

Send the documents for translation to translationfind@gmail.comFor inquiries call 087-8314-785. Contact through LINE ID at 0878314785.

รับแปลสัญญาเช่าซื้อ ประเมินราคาทันที ต่อรองได้

รับแปลสัญญาเช่าซื้อ ประเมินราคาทันที รับงานด่วนได้

สัญญาเช่าซื้อนั้นถือเป็นสัญญาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ในส่วนของสัญญาเช่าซื้อนั้น ผู้เช่าซื้อ จะได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สิน และสิทธิในการครอบครองใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน อีกทั้งค่าเช่าซื้อจะต้องเป็นเงินและสัญญาเช่าซื้อนั้นต้องทำเป็นแบบหนังสือ  การโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์จะต้องมีการชำระเงินครบงวด

องค์ประกอบพื้นฐานในสัญญาเช่าซื้อ

  • สัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร และถูกต้องตามกฎหมาย
  • ผู้ค้ำประกัน
  • เงินมัดจำ
  • วงเงินสินเชื่อ
  • เอกสารต่างๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน

Translation of contract for installments to Thai and English
Contract for installments is a contract that is very popular nowadays. In the contract , buyers receive ownership  in assets and the right to utilise the assets. Also, a monetary payment must be made and the contract must be formalised in a document. The transfer of ownership in assets must be paid in full installments.

Basic components in contract for installments:
- a written contract that complies with the law

- a surety
- a deposit
- credit limits
- other documents, such as national ID card


ทำไมต้องแปลเอกสารสัญญาเช่าซื้อกับเรา?

สำนักงานแปลไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป พร้อมให้บริการแปลสัญญาเช่าซื้อ ทั้งแปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นไทย และภาษาจีน โดยนักแปลที่สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์ มีผลการสอบTOEIC มากกว่า 850 คะแนนขึ้นไป เป็นนักแปลมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในสัญญาในแบบต่างๆ 


หากสนใจสั่งแปลสัญญาเช่าซื้อกับเราต้องทำอย่างไร?

สามารถสอบถามการให้บริการเพิ่มเติมและข้อมูลต่างๆได้ที่ สำนักงานแปลไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป โทร.087-83174785Line ID: 0878314785 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 


นโยบายและการรับประกัน

นโยบายของเรา

การแปลเอกสารกฎหมายและสัญญา ไม่ใช่ว่านักแปลทุกคนจะทำได้ เพราะต้องแปลให้ถูกต้องตามต้นฉบับ จะผิดเพี้ยนไม่ได้ ดังนั้น นักแปลที่เราคัดเลือกมาจะต้องเก่งทั้งด้านกฎหมายและเรื่องภาษา ด้วยเหตุผลดังกล่าว งานทุกชิ้นที่เราให้บริการแปล จะต้องแปลจากนักแปลที่สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์และมีผลการสอบ TOIEC ไม่ต่ำกว่า 850 คะแนน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว

แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา

และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

Some of Our Customers

21481510

67121713

2120191816

 


 

ตัวอย่างผลงานบางส่วนของเรา (Samples)

สัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ โคฟเวอร์ เซฟ

(Thai - English) 

-------------------------------------------

商业服务管理与发展合同 (สัญญาไทยเป็นจีน)

-------------------------------------------

JOINT VENTURE AGREEMENT (สัญญากิจการร่วมค้า) 
Work Obtaining Letter
Appointment Letter of Coordinator 
Cash Collection to JOINT VENTURE LETTER

(Thai-English Translation) 

-------------------------------------------

Memorandum of Mutual Agreement (Thai-English) from K.S.P. GROUP CO., LTD.

-------------------------------------------

Employment Agreement (Thai-English)

-------------------------------------------

Agreement to Sell the Land and Deposit (Thai-English)

-------------------------------------------

Lease Agreement (English -Thai)
-------------------------------------------
สัญญาจ้างทำของ (Thai - English) from Fluid-Bag (Asia) Ltd.
-------------------------------------------
Employment Contract (English -Thai) 
-------------------------------------------
Hire of Work Contract (English -Thai)
-------------------------------------------
SALE AND PURCHASE AGREEMENT (Thai - English) 
-------------------------------------------
สัญญาว่าจ้างรถบัสรับ - ส่งพนักงาน (Thai - English) 
-------------------------------------------

Etc.