• รับแปลเอกสารด้านธุรกิจ
  • รับแปลเอกสารคู่มือ
  • รับแปลเอกสารราชการ
  • รับแปลเว็บไซต์ไทย-อังกฤษ
  • รับแปลงานด่วน
  • รับแปลเอกสารด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์

บริการ ของเรา

Criticism

กรุณาส่งงานที่ต้องการแปลมาที่ translationfind@gmail.com 

สอบถามโทร 087-8314-785  ทาง Line ได้ที่ไอดี 0878314785

 


 

Send the documents for translation to translationfind@gmail.comFor inquiries call 087-8314-785. Contact through LINE ID at 0878314785.

รับแปลสัญญาว่าจ้าง ประเมินราคาได้ทันที ต่อรองได้

รับแปลสัญญาว่าจ้างเป็นไทยและอังกฤษ ประเมินราคาได้ทันที รับงานด่วนได้

รับแปลสัญญาว่าจ้าง แปลสัญญาว่าจ้างด่วน 24 ชั่วโมง

สัญญาว่าจ้าง เป็นสัญญาที่มีการระบุเงื่อนไขรายละเอียดในการทำงานระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง  ตามกฎหมายนั้น นายจ้างจะต้องออกใบสัญญาที่มีรายละเอียดและเงื่อนไขในส่วนของ อัตราค่าจ้าง ระยะเวลาในการทำงาน สถานที่ทำงาน เนื้อหาของงาน เวลาเลิกงาน วันหยุดและอื่นๆ  โดยทั่วไปนั้น สัญญาจ้างงานเป็นสัญญาที่ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ดังนั้น หลังจากการตกลง หากมีคำเสนอและคำสนองที่ตรงกันแล้ว ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือ ลายลักษณ์อักษร สัญญาก็จะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์  ทั้งนี้สัญญา จ้างแรงงาน จะถูกระงับลงในกรณีดังต่อไปนี้

  • เมื่อครบกำหนดตามที่ได้มีการตกลงไว้ในสัญญา
  • โดยผลของกฎหมาย
  • เมื่อนายจ้างใช้สิทธิไล่ลูกจ้างออกจากงาน
  • นายจ้างโอนสิทธิของตนให้บุคคลภายนอก โดยลูกจ้างไม่ยินยอม
  • ลูกจ้างให้บุคคลภายนอกทำงานแทนตนโดยนายจ้างไม่ยินยอม

Translation for contract of employment to Thai and English
A contract of employment specifies the conditions and details of work between an employee and an employer. By law, the employer must supply a contact which contains details and conditions concerning salary, duration of work, work place, work content, working hours, holidays etc. Contracts of employment do not have a specific format. Thus, after the agreement, if the offer is acceptable whether verbally or in writing, the contract is formalised. Contracts of employment can be terminated in the following cases:
- when the term is fulfilled as agreed in the contract
- due to the law
- when the employer exercises the right to dismiss employees
- when the employer transfers their right to outsiders without the employee’s consent
- when employees have outsiders work as their replacement without the employer’s consent


ทำไมต้องแปลเอกสารสัญญาว่าจ้างกับเรา?

สำนักงานแปลไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป พร้อมให้บริการแปลสัญญาว่าจ้าง ทั้งแปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นไทยและภาษาจีน โดยนักแปลที่สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์ มีผลการสอบTOEIC มากกว่า 850 คะแนนขึ้นไป เป็นนักแปลมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในสัญญาในแบบต่างๆ 


หากสนใจสั่งแปลสัญญาว่าจ้างกับเราต้องทำอย่างไร?

สามารถสอบถามการให้บริการเพิ่มเติมและข้อมูลต่างๆได้ที่ สำนักงานแปลไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป โทร.087-83174785Line ID: 0878314785 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


นโยบายและการรับประกัน

นโยบายของเรา

การแปลเอกสารกฎหมายและสัญญา ไม่ใช่ว่านักแปลทุกคนจะทำได้ เพราะต้องแปลให้ถูกต้องตามต้นฉบับ จะผิดเพี้ยนไม่ได้ ดังนั้น นักแปลที่เราคัดเลือกมาจะต้องเก่งทั้งด้านกฎหมายและเรื่องภาษา ด้วยเหตุผลดังกล่าว งานทุกชิ้นที่เราให้บริการแปล จะต้องแปลจากนักแปลที่สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์และมีผลการสอบ TOIEC ไม่ต่ำกว่า 850 คะแนน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว

แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา

และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

Some of Our Customers

21481510

67121713

2120191816

 


 

ตัวอย่างผลงานบางส่วนของเรา (Samples)

สัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ โคฟเวอร์ เซฟ

(Thai - English) 

-------------------------------------------

商业服务管理与发展合同 (สัญญาไทยเป็นจีน)

-------------------------------------------

JOINT VENTURE AGREEMENT (สัญญากิจการร่วมค้า) 
Work Obtaining Letter
Appointment Letter of Coordinator 
Cash Collection to JOINT VENTURE LETTER

(Thai-English Translation) 

-------------------------------------------

Memorandum of Mutual Agreement (Thai-English) from K.S.P. GROUP CO., LTD.

-------------------------------------------

Employment Agreement (Thai-English)

-------------------------------------------

Agreement to Sell the Land and Deposit (Thai-English)

-------------------------------------------

Lease Agreement (English -Thai)
-------------------------------------------
สัญญาจ้างทำของ (Thai - English) from Fluid-Bag (Asia) Ltd.
-------------------------------------------
Employment Contract (English -Thai) 
-------------------------------------------
Hire of Work Contract (English -Thai)
-------------------------------------------
SALE AND PURCHASE AGREEMENT (Thai - English) 
-------------------------------------------
สัญญาว่าจ้างรถบัสรับ - ส่งพนักงาน (Thai - English) 
-------------------------------------------

Etc.